عمومی
این ماهی ها در خشکی زندگی می کنند

این ماهی ها در خشکی زندگی می کنند

تحقیقات جدید نشان می دهد با گسترش ماهی های مهاجم در آب، برخی گونه های  مختلف ماهی ها دو زیست شده اند. به عبارت دیگر آنها بخشی از حیات خود را در خشکی سپری می کنند.
ساخت 100 اپلیکیشن براي استفاده از تلفن همراه در اجرای برنامه های ترویجی در سال آینده
مشاور معاون ترویج کشاورزي خبر داد:

ساخت 100 اپلیکیشن براي استفاده از تلفن همراه در اجرای برنامه های ترویجی در سال آینده

مشاور معاون ترویج کشاورزي گفت: برنامه اصلی معاونت براي استفاده از تلفن همراه ساخت اپلیکیشن ها و یا برنامه هاي کاربردي در قالب نرم افزارهاي ساده به زبان فارسی به همراه کلیپ آرت هاي تصویري یا همان اشکال ساده براي شناسه متن هاي نوشتاري است که بهره برداران در تمام سطوح تحصیلی بتوانند به سادگی از این اپلیکیشن ها استفاده کنند.
دومین کارگاه آموزشی سنجش از دور در آبیاري براي کارشناسان افغانستان
از سوی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري و آژانس همکاري هاي بین المللی ژاپن برگزار شد:

دومین کارگاه آموزشی سنجش از دور در آبیاري براي کارشناسان افغانستان

رئیس پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري گفت: با وجود مشکلات فراوان ایجاد شده به دلیل استفاده بیش از حد از منابع آب و سفره هاي آب زیرزمینی بهره برداري مناسبی نیز از محصولات کشاورزي صورت نمی گیرد.
کسب رتبه سوم مؤسسه رازی در فستیوال بین‌المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران

کسب رتبه سوم مؤسسه رازی در فستیوال بین‌المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران

نماینده مؤسسه رازي در اولین فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران با تأکید بر اینکه معاون تحقیقات و فناوري مؤسسه رازي به ویژه رئیس و همکاران بخش توبرکولین در کسب این موفقیت مؤثر بودند، گفت: همکاران بخش توبرکولین مؤسسه رازي تلاش هاي زیادي در راستاي موفقیت این اختراع انجام دادند که شایسته قدردانی است.
انعقاد تفاهمنامه همکاري بین مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و انجمن تولیدکنندگان بذر اصلاح‌شده
به منظور حمایت از تشکل هاي فعال در صنعت بذر و نهال صورت گرفت:

انعقاد تفاهمنامه همکاري بین مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و انجمن تولیدکنندگان بذر اصلاح‌شده

براساس این تفاهم نامه، انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصلاح شده در فرآیند صدور و تمدید مجوز از طریق بررسی درخواست هاي جدید صدور مجوز تولید بذر گندم و جو و بررسی تخلفات یا انحرافات احتمالی تولید کننده از منشور تعهدات تولید بذر یا اساسنامه انجمن مشارکت می نماید و متقاضیان جدید صدور مجوز تولید بذر گندم و جو، درخواست خود را به انجمن تسلیم خواهند کرد.
ارزیابی عملکرد مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در سال 95
با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزي ارائه شد:

ارزیابی عملکرد مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در سال 95

معاون وزیر جهاد کشاورزي با اشاره به گزارش "ارزیابی عملکرد مدیران" که توسط رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان ارائه شد، اطلاعات جمع آوري شده را بسیار حائز اهمیت دانست تا بدین وسیله عوامل مؤثر بر کار و نقاط قوت و ضعف مدیریتی سنجیده و از فرصتی که در سازمان فراهم است، براي اصلاح امور استفاده شود.
برای نخستین‌بار در کشور ژنوتیپ‌های جدید گل
رئیس پژوهشکده گل و گیاه زینتی ایران در گفت‌وگو با ایانا:

برای نخستین‌بار در کشور ژنوتیپ‌های جدید گل "فریزیا" تولید شد

ژنوتیپ‌های جدید فریزیای شاخه‌بریده از طریق دورگ‌گیری، برای نخستین‌بار در کشور در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات تولید شد که انتظار می‌رود از سال آینده به‌طور انبوه تولید شود.