مقالات راهبردی
الگوی توسعه و چالش‌های کشاورزی چین
در نشست تخصصی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر ریاست جمهوری عنوان شد:

الگوی توسعه و چالش‌های کشاورزی چین

فعالیت کشاورزی و زندگی روستایی در تاریخ 4500 ساله چین همواره از ارکان اصلی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حیات اجتماعی این کشور بوده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که کشاورزی در چین یک شیوه تولید نیست، بلکه یک شیوه معیشت است.
نقش مکانیزاسیون در کنترل مهاجرت روستایی

نقش مکانیزاسیون در کنترل مهاجرت روستایی

مسئله مهاجرت و حرکت نیروی کار از یک منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر از ابتدای تمدن بشری وجود داشته است. با این حال این مسئله از زمان انقلاب صنعتی و تغییراتی که در بخش شهری صورت گرفت شکل گسترده‌تری پیدا کرد و باعث شد مهاجرت به‌عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل دقیق‌تر قرار بگیرد.
چگونه بخش های غیرمولد، بر صنعت و کشاورزی چیره شد؟
گزارشی از ٣ سال سخت با دولت مردان پوپولیست

چگونه بخش های غیرمولد، بر صنعت و کشاورزی چیره شد؟

تفوق بخش‌های نامولد، کیفیت اقتصاد ایران را به‌شدت پایین آورده که اصولا اقتصادی کمیت‌گرا به جای کیفیت‌گرا محسوب می‌شود. در دوره اقتصاد نفتی، میزان مشارکت بخش‌های خدمات (بدون مستغلات)، نفت و مسکن + مستغلات به‌ترتیب ٣٣، ٢٣ و ١٩ درصد و از سوی دیگر، بخش‌های صنعت و کشاورزی به‌ترتیب ٩.٣ و ٤.٩ درصد (جمعا ١٤.٢ درصد) از کل ایجاد درآمد اسمی (ارزش جاری) اقتصاد کشور بوده که نشان‌دهنده اوج تفوق و تسلط بخش‌های غیرمولد بر مولد است.
توسعه یکپارچه روستایی و اصلاحات کشاورزى در چین
راه طی‌شده چین

توسعه یکپارچه روستایی و اصلاحات کشاورزى در چین

تحولات سریع و چشمگیر اقتصادى چین در سه دهه گذشته نه‌تنها چهره داخلى چین بلکه معادلات فرامرزى و بین‌المللى را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
چرا مارپیچ قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی به پایان نمی‌رسد؟

چرا مارپیچ قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی به پایان نمی‌رسد؟

در دانش اقتصادی حوزه کشاورزی، چنین نوسان‌هایی ذیل بحث «مدل تارعنکبوتی» بررسی می‌شود و تبیین مدل انتظارات کشاورزان نسبت به قیمت‌های آتی، دلایل نوسان عرضه و تقاضا و در نتیجه، مارپیچ‌های قیمتی این محصولات را روشن می‌کند. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد دولت و نهادهای سیاستگذار در حوزه کشاورزی نیز می‌توانند با گسترش اطلاعات، کمک به کاهش نااطمینانی در عوامل بیرونی، گسترش نهادهای بازارساز و نیز، اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمندانه متمرکز بر محصولات کشاورزی، از زیان کشاورزان در نتیجه نوسان‌های قیمتی جلوگیری کنند.
نبرد نوکیسه‌های نفتی با روستا و کشاورزی دانش‌بنیان
رانت نفت و تأثیر آن بر کشاورزی ایران در گفت‌وگو با غلامحسین حسن‌تاش

نبرد نوکیسه‌های نفتی با روستا و کشاورزی دانش‌بنیان

شاه و احمدی‌نژاد؛ این دو دولتمرد در زمان ریاست خود بر کشور با درآمدهای بادآورده نفت و تزریق آن به اقتصاد و جامعه، بزرگ‌ترین خسارات را بر منافع ملی وارد کردند. کشاورزی و صنعت خسارات شدیدی متحمل شدند و سود حاصل از درآمد نفت، به جای تقویت بنیان‌های تولید کشاورزی و صنایع مربوط به فرآوری مواد خام در این حوزه، به تقویت نیروهای نوکیسه و صف‌بندی‌های جدید منجر شد. با گذشت زمان روستاهای زیادی نابود شدند .این صف‌بندی‌ها در دوره حاکمیت دولت نهم و دهم در سال‌های 84 تا 92 چه شرایطی را بر کشور تحمیل کرده است؟ و آینده توسعه پایدار دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی و صنایع مربوط به آن به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟
آخرین اخبار