عمومی
تأثیر مخرب آلودگی خاک روی متابولیسم گیاهان و عملکرد محصولات و زمین‌های زراعی
در پنجمین نشست جهانی خاک در مقر فائو، مشکل آلودگی خاک بررسی شد

تأثیر مخرب آلودگی خاک روی متابولیسم گیاهان و عملکرد محصولات و زمین‌های زراعی

آلودگی خاک، بیشتر ناشی از فعالیت های انسانی است، چراکه افراد به منظور رشد مواد غذایی به استفاده از مواد شیمیای روی آورده و باعث ورود مواد مضر به خاک می شوند ، این درحالی است که در پنجمین نشست علنی مشارکت جهانی خاک Global Soil Partnership (GSP) ، که در مقر فائو (20 تا 22 ژوئن2017 ) برگزار شد، مسئله آلودگی خاک مورد بررسی قرار گرفت.
آب و توسعه روستایی

آب و توسعه روستایی

محمد داودآبادی
تمهيدات قانوني براي حمايت از كشاورزان رعایت کننده الگوي كشت فراهم می شود/ وزير نيرو خواستار برآورد دقيق قيمت واقعي محصولات با توجه به هزينه تامين آب شد/ طرح جامع الگوي كشت كشور حداكثر تا پايان سال ۹۶ به دولت ارايه می شود
در جلسه شوراي عالي آب مطرح شد:

تمهيدات قانوني براي حمايت از كشاورزان رعایت کننده الگوي كشت فراهم می شود/ وزير نيرو خواستار برآورد دقيق قيمت واقعي محصولات با توجه به هزينه تامين آب شد/ طرح جامع الگوي كشت كشور حداكثر تا پايان سال ۹۶ به دولت ارايه می شود

دکتر جهانگیری گفت: تهيه طرح جامع الگوي كشت مناسب براي مناطق مختلف كشور و ابلاغ آن همچنين مي تواند موجب افزايش بهره وري و سطح درآمد كشاورزان كشور شود ،‌بنابراين وزارت جهاد كشاورزي بايد برنامه هاي خود را در اين زمينه با قوت پيش برده و نهايي كند.
تأثیر دخالت‌های انسانی بر کاهش حجم روان‌آب‌ها در مقایسه با اثرات اقلیمی
در طرح تحقیقاتی به همت دانشگاه تهران به سرپرستی بنفشه زهرایی اعلام شد:

تأثیر دخالت‌های انسانی بر کاهش حجم روان‌آب‌ها در مقایسه با اثرات اقلیمی

بر اساس برآورد انجام شده در مورد سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های انسانی بر روان آب‌های سطحی، مشخص شد که دخالت‌های انسانی بیش از شرایط اقلیمی بر کاهش حجم روان آب‌های سطحی اثرگذار بوده است.
واحدهای امحای سموم و کودهای سنواتی در کشور ایجاد می‌شود
امحای محصولات شیمیایی تاریخ مصرف گذشته به عهده مصرف کننده است

واحدهای امحای سموم و کودهای سنواتی در کشور ایجاد می‌شود

سرپرست دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه امحای کود و سموم تاریخ مصرف گذشته به عهده مصرف کننده و اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده این محصولات است، از تلاش سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز به منظور احداث واحدهای امحا کننده محصولات سنواتی در داخل کشور خبرداد.