کد خبر: ۴۲۰۱۵
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵- ۱۰:۱۰
با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزي ارائه شد:
معاون وزیر جهاد کشاورزي با اشاره به گزارش "ارزیابی عملکرد مدیران" که توسط رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان ارائه شد، اطلاعات جمع آوري شده را بسیار حائز اهمیت دانست تا بدین وسیله عوامل مؤثر بر کار و نقاط قوت و ضعف مدیریتی سنجیده و از فرصتی که در سازمان فراهم است، براي اصلاح امور استفاده شود.

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزي ارزیابی عملکرد مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي در سال 95 از سوی رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان ارائه شد.

به گزارش ایانا از روابط عمومي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي اسکندر زند با قدردانی از زحماتی که طی سال جاري توسط همکاران ستادي و استان ها صورت گرفت، توفیق خدمت رسانی به جامعه را وسیله‌اي براي کسب رضایت الهی و خوشنودي فردي دانست.

وي با اشاره به اینکه آنچه که در سال 95 در پیشبرد کارها نصیب همکاران شد، از تاییدات الهی و دعاي خیر دوستان بود، اظهار داشت: همدلی و همراهی در مجموعه سازمان مهم ترین ابزاري است که موفقیت هاي جاري را نصیب کرده است.

معاون وزیرجهاد کشاورزي اظهار امیدواری کرد: در سال آتی نیز مجموعه همکاران از عنایات الهی و سعی و تلاش همیشگی برخوردار باشند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي برگزاري این نشست را فرصتی دانست تا در روزهاي پایان سال از فعالیت هاي مجدانه همکاران که گاه بالاتر از ظرفیت خود تلاش داشتند، تقدیر نماید.

وی با اشاره به گزارش "ارزیابی عملکرد مدیران" که توسط رئیس دفتر نظارت و ارزشیابی ارائه شد، اطلاعات جمع آوري شده را بسیار حائز اهمیت دانست تا بدین وسیله عوامل مؤثر بر کار و نقاط قوت و ضعف مدیریتی سنجیده و از فرصتی که در سازمان فراهم است، براي اصلاح امور استفاده شود.

زند همچنین گزارشی از فعالیت و دستاوردهاي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي ارائه کرد و به حوزه هاي فعالیت هاي سازمان پرداخت.

گفتنی است در این نشست با حضور رئیس و معاونان سازمان از سعی و تلاش مجدانه مدیران گروه ها و رؤساي اداره هاي ستادي سازمان با اهداء لوح سپاس، تجلیل شد./

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: