کد خبر: ۴۲۰۱۷
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵- ۱۰:۳۹
به منظور حمایت از تشکل هاي فعال در صنعت بذر و نهال صورت گرفت:
براساس این تفاهم نامه، انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصلاح شده در فرآیند صدور و تمدید مجوز از طریق بررسی درخواست هاي جدید صدور مجوز تولید بذر گندم و جو و بررسی تخلفات یا انحرافات احتمالی تولید کننده از منشور تعهدات تولید بذر یا اساسنامه انجمن مشارکت می نماید و متقاضیان جدید صدور مجوز تولید بذر گندم و جو، درخواست خود را به انجمن تسلیم خواهند کرد.

تفاهم نامه همکاري بین مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصلاح شده به امضاء رئیس مؤسسه و رئیس این انجمن رسید.

به گزارش ایانا از روابط عمومي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، این تفاهم نامه به منظور تقویت و حمایت از تشکل هاي فعال در صنعت بذر و نهال و همچنین ارتقاي مشارکت بخش غیر دولتی در فرآیند صدور مجوز تولید بذر منعقد شد.

براساس این تفاهم نامه، انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصلاح شده در فرآیند صدور و تمدید مجوز از طریق بررسی درخواست هاي جدید صدور مجوز تولید بذر گندم و جو و بررسی تخلفات یا انحرافات احتمالی تولید کننده از منشور تعهدات تولید بذر یا اساسنامه انجمن مشارکت می نماید و متقاضیان جدید صدور مجوز تولید بذر گندم و جو، درخواست خود را به انجمن تسلیم خواهند کرد. بر این اساس انجمن موظف است دستورالعمل ارائه شده از سوي مؤسسه، نسبت به بازدید و بررسی امکانات و صلاحیت هاي فنی متقاضی تولید بذر اقدام نموده، در صورت تأیید، مراتب را از طریق کارشناس مسئول استانی مؤسسه، به کمیته فنی بذر استان اعلام نماید.

در این تفاهم نامه آمده است: پس از تایید نهایی درخواست متقاضی در کمیته فنی بذر استان، پرونده متقاضی با رعایت مقررات مربوطه، از طریق واحد استانی، به مؤسسه ارسال خواهد شد و چنانچه صلاحیت متقاضی از سوي انجمن احراز نگردد، انجمن باید موضوع را با ذکر دلایل و مستندات، برای طرح در کمیته فنی بذر استان، به صورت کتبی به کارشناس مسئول استانی مؤسسه اعلام نماید.

براساس این تفاهم نامه، در صورتی که در خصوص صدور مجوز تولید بذر بین انجمن و کمیته فنی بذر استان اختلاف نظر به وجود آید، موضوع به معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزي ارجاع خواهد شد و نظر معاونت زراعت در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز ملاك عمل خواهد بود. همچنین به منظور آگاهی از تخلفات یا انحرافات تولید کننده از منشور تعهدات تولید بذر یا اساسنامه انجمن، مؤسسه قبل از تمدید مجوزهاي قبلی، نسبت به استعلام از انجمن اقدام خواهد کرد. گزارش انجمن در تصمیم گیري مؤسسه براي تمدید مجوز ملاك عمل خواهد بود.

گفتنی است مدت اجراي این تفاهم نامه به مدت یک سال از زمان امضاء است و طرفین با تفاهم نسبت به تمدید آن اقدام خواهند کرد./

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار