کد خبر: ۴۳۹۷۴
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶- ۱۰:۱۴

اعتماد / هوا ندارند اما، هوايش را كه دارند تا ورزشگاه تختي اهواز را در استقبال با شكوهش سراسر بنفش ‌كنند؛ مردماني كه در گرماي ٤٠ درجه‌اي اهواز، لشكري ٤٠ هزار نفره را ساختند و فرياد «هواتو داريم» سر مي‌دادند، تا با همه مشقاتي كه در تمام اين سال‌ها ديدند همزبان با ملت ايران، شعار «به عقب بازنمي‌گرديم» را فرياد بزنند. اهواز ديروز در ميزباني از حسن روحاني سنگ تمام گذاشت؛ براي مردي كه از آن لحظه‌اي كه پشت تريبون قرار گرفت، ديگر تنها كانديداي جريان اعتدال، اصلاحات و اصولگرايان معتدل بود. آن هنگام كه پيام جهانگيري از شيراز به گوش روحاني در اهواز مي‌رسد، او در ستايش معاون اولش، در مدح معرفتش و در ثناي مرامش، مي‌گويد كه «خوب بود كه آمد تا مردم لياقت‌هاي اين سرباز دلير ايران را ببينند».
او اما ديگر ياران خود را نيز فراموش نمي‌كند، نام هاشمي و خاتمي دو يار هميشگي او همچنان بر زبانش جاري مي‌شود تا در ميان تشويق‌هاي مردم خوزستان را سرزمين مجاهدت‌هاي آنان بنامد. حسن روحاني در ميان تشويق‌هاي مردمان خونگرم خوزستان اما، نمي‌تواند بحران ريزگردهاي اين شهر را فراموش كند. بحراني كه خود نيز اين روزها به آن دچار شده هم چيزي شبيه به آن است؛ ريزگرد ريا، ريزگرد سياه‌نمايي و ريزگرد تضعيف ايران. زنجان هم ديروز رسم ميهمان‌نوازي از روحاني را به‌خوبي به‌جاي آورد. مردماني كه باز هم مطالبات ايرانيان از روحاني را فرياد مي‌زدند، اين‌بار هم از رييس دولت دعوت به مشاركت مي‌شوند تا بتوانند به روحاني قدرت بازو بدهند؛ قدرتي كه بتواند و مي‌تواند حصر را بردارد. روحاني به كليدهايش اشاره مي‌كند كه بارها مورد نقد قرار مي‌گيرند كه چرا برخي قفل‌ها را باز نمي‌كند اما، او راي بالا را قوت بازوي خود مي‌داند. رييس دولت تدبير و اميد مي‌گويد: «ما پاي صندوق‌هاي راي مي‌رويم تا حصر را بشكنيم، آنهايي كه مي‌خواهند قدرت در انحصار يك گروه خاص باشد به آنها مي‌گوييم قدرت ايران متعلق به همه ايران است. ما حصر قدرت در كشور را نمي‌پذيريم، ما حصر ايران را نمي‌پذيريم، ما تحريم ايران را نمي‌پذيريم.»
 روحاني در اهواز: دل همه مردم ايران به هواي خوزستان است
روحاني با اشاره به حضور شكوهمند و بزرگ مردمان اهواز در استقبال خود اظهار داشت: شما براي آينده خود اينجا آمديد. ما در سال ۹۲ با يكديگر عهدي بستيم. در برخي‌ موارد موفق بوديم و در برخي موارد در نيمه راه مانديم. ما همه دست به دست هم داديم تا تحريم ايران را ببنديم و حصر ايران را بشكنيم. ما دست به دست هم داديم و به خوبي از حقوق ايران دفاع كرديم. اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه قدم‌هاي كوچكي را در خوزستان برداشتيم، تصريح كرد: اينجا محل فداكاري مقام معظم رهبري و همه دليران و اميران و سرداران است. ما با يكديگر قدم‌هاي خوبي برداشتيم ما طرح ۵۵۰ هزار هكتار كه سال‌ها اجرا نشده بود، ۳۱۲ هزار هكتار را تا پايان امسال اجرا مي‌كنيم ولي براي برداشتن همه اقدامات بايد قدم‌هايي را‌برداريم. روحاني افزود: ما درخصوص آب خوزستان قدم‌هايي را برداشتيم و بايد گام‌هاي بيشتري‌برداريم. نخستين مصوبه سال ۹۶ تامين آب خوزستان بوده است. ما در دولت دوازدهم اين طرح‌ها را به ثمر مي‌رسانيم.
با ريزگردهاي خوزستان اشك ريختيم
او با بيان اينكه ما مي‌دانيم شما گرفتار ريزگرد در خوزستان هستيد، خاطرنشان كرد: دل همه مردم ايران به هواي خوزستان است. ما بايد با ريزگردها مقابله كنيم. ما بايد طرح ملي و فراملي براي ريزگرد اجرا كنيم. رييس دولت يازدهم اضافه كرد: من قول مي‌دهم يكي از اولويت‌هاي دولت دوازدهم محيط زيست خوزستان باشد. آن روز كه ريزگرد برق و زندگي مردم خوزستان را در خطر انداخت، هم من و هم دكتر جهانگيري اشك ريختيم. اگر شما شب بيدار مانديد ما هم بيدار مانديدم. من در كشورهاي منطقه بودم گفتند اول در خوزستان توقف كن گفتم به تهران مي‌رويم و جلسه براي حل اين كار تشكيل مي‌دهيم بعد به اهواز مي‌آييم. روحاني خطاب به مردم خوزستان ابراز داشت: براي طرح كنترل ريزگرد در منطقه آيا با كشورهاي همسايه بايد رابطه بهتر داشته باشيم يا به دنبال تقابل با منطقه و جهان باشيم؟ با همكاري كشورهاي منطقه مي‌توانيم جلوي ريزگردها را بگيريم. با آتش زدن سفارت ريزگرد حل نمي‌شود. مردم خوزستان بايد رابطه نزديك‌تر با كشورهاي همجوار داشته باشند. او ادامه داد: بايد ويزاي ايران و عراق برداشته شود تا مردم راحت‌تر رفت و آمد كنند. ما بايد اشتغال ايجاد كنيم. من اين روزها درد ريزگرد را بيشتر مي‌فهمم، ريزگرد ريا، ريزگرد سياه‌نمايي و تضعيف ايران. ما در شرايط حساس ايران هستيم. شما شرايط منطقه را مي‌بينيد. ما نياز به قدرت ملي داريم و قدرت ملي وحدت عرب، فارس و بلوچ و لر است. چرا نبايد زبان‌هاي زيباي اقليت‌ها و اقوام در دانشگاه‌ها مورد تصويب قرار بگيرد.
فاصله بين اقوام را نخواهيم پذيرفت
روحاني با بيان اينكه چرا نبايد زبان‌هاي اقوام مختلف در دانشگاه‌ها مورد تدريس قرار بگيرد؟ اظهار داشت: ما فاصله بين اقوام را نخواهيم پذيرفت. اين‌هايي كه خود را مقسم مي‌دانند، از اول شروع كرده‌اند به تقسيم جوان‌ها به انقلابي و غيرانقلابي. شما چه كاره‌ايد كه مردم را تقسيم مي‌كنيد؟ نظام اسلامي و انقلاب اسلامي و رهبري نظام متعلق به همه ايران است. چرا مردم را قطعه‌قطعه مي‌كنيد؟ چرا درصد درست مي‌كنيد؟ ما ملت صددرصدي هستيم. رييس دولت يازدهم با اشاره به برخي سياه‌نمايي‌ها كه مي‌شود، تصريح كرد: چرا به مردم دروغ مي‌گوييد؟ چرا مي‌رويد در روستاها تبليغ مي‌كنيد مي‌گوييد در مدارس ايران درس‌هاي ضد اخلاق داده مي‌شود؟ چرا به مديران و معلمان مدارس اهانت مي‌كنيد؟ چرا به دانش‌آموزان ما اهانت مي‌كنيد؟ اين دروغ‌هاي شما تاثير نخواهد داشت. روحاني اضافه كرد: چرا مي‌رويد در روستاها مي‌گوييد يارانه شما قطع خواهد شد؟ ما فقط يك حرف داريم، يارانه دهك‌هاي پايين بايد بيشتر شود. نظام تامين اجتماعي عادلانه بايد برقرار شود. شماها كه مي‌گوييد مسلمانيد و منصف، اين همه دولت را تخريب مي‌كنيد، آيا دولت يك كار مثبت هم انجام نداده بود؟ آيا بهداشت و درمان مردم بهتر نشد؟ آيا در گندم، گازوييل و بنزين خودكفا نشديم؟
به گزارش ايلنا، او با بيان اينكه ما براي پايداري برق خوزستان بايد كار كنيم، خاطرنشان كرد: ما ۱۵۰۰ ميليارد تومان براي پايداري برق گذاشته‌ايم. ما مي‌دانيم هورها بايد احيا شود. مي‌دانيم تالاب‌ها بايد احيا شود اما چرا سياه‌نمايي مي‌كنيد؟ چرا مردم ايران را دسته‌بندي مي‌كنيد؟ به خاطر راي؟! اينقدر عليه عظمت مردم ايران حرف نزنيد. رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه امام ما فرمود اگر دين نداريد، لااقل آزادمرد باشيد و واقعيت‌ها را بگوييد! ابراز داشت: ما بايد مشكلات كشور خودمان را خودمان حل كنيم. بايد متحد باشيم. بدون رابطه درست با همسايگان و دنيا تعالي پيشرفت كشور عزيز ما امكان‌پذير نخواهد بود. بدانيد، ما به حول و قوه الهي اروند را احيا خواهيم كرد! ما منطقه آزاد اروند را همانطور كه سامان داديم، بيش از اين سامان خواهيم داد، ما اشتغال و تجارت را در خوزستان ايجاد خواهيم كرد. روحاني ادامه داد: شما چرا واقعيت‌ها را به مردم نمي‌گوييد؟ اگر مي‌خواهيم ۴ سال و پيشرفت بهتري داشته باشيم، اگر مي‌خواهيم مشكلات كشور را حل كنيم، بايد همه روز جمعه به پاي صندوق آرا برويم. او تاكيد كرد: خوزستان سرزمين مجاهدت‌هاي آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نيز هست، عنوان كرد: خوزستان سرزمين مجاهدت‌هاي سيدمحمدخاتمي نيز هست.
وحدت همه ما براي روز جمعه
اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري با اشاره به كناره‌گيري اسحاق جهانگيري به نفعش بيان كرد: مردم غيور خوزستان! مردم غيور ايران! من در اينجا مي‌خواهم از برادرم دكتر جهانگيري تشكر كنم. او به انتخابات و صحنه انتخابات قدم گذاشت تا اطلاعات لازم را به ملت ايران بدهد. او به صحنه انتخابات آمد تا واقعيت‌ها را در مناظرات بگويد. روحاني يادآور شد: من دكتر جهانگيري را خوب مي‌شناختم، خدمات او را در دولت يازدهم به خوبي ديدم. اما خوب بود در انتخابات آمد تا همه مردم لياقت‌هاي اين سرباز دلير ايران را ببينند. دكتر جهانگيري به شايستگي به افزايش آگاهي مردم كمك كرد و عملكرد دولت يازدهم را براي مردم تشريح كرد. امروز ايشان با بزرگواري به نفع من اعلام انصراف كرده است. شخصيت با كفايت، خانواده شهيد، ايثارگر، مجاهد، فعال، شخصيتي كه براي خوزستان تلاش‌ها كرد! او با بيان اينكه من از اين سرباز فداكار انقلاب و ملت تشكر مي‌كنم، گفت: وحدت همه ما براي روز جمعه! مردم اگر حقوق شهروندي و آزادي مي‌خواهيد، روز جمعه! اگر پيشرفت خوزستان را مي‌خواهيد، روز جمعه! همانطور كه من اعلام كردم، ۱ به اضافه ۱۱! همه دوستان‌تان را پاي صندوق آرا بياوريد. رييس دولت يازدهم در پايان اظهار داشت: همه در كنار هم خواهيم بود با حماسه روز جمعه! سلام بر آزادي! سلام بر اصلاحات! سلام بر اعتدال! سلام بر اميد! دوباره ايران! دوباره اسلام! دوباره اميد!
روحاني در زنجان: صداوسيما گرفتار يك باند سياسي شده است
حسن روحاني با اشاره به اقداماتي كه از سوي كانديداهاي رقيب در ايام انتخابات صورت مي‌گيرد، اظهار كرد: به روستاها نرويد تا به مردم دروغ بگوييد. با اتوبوس مردم را جمع نكنيد. ايران همين سه چهار روز نيست. اخلاق و صداقت كجا رفت؟ مگر رهبر انقلاب نفرمود مر قانون. قانون كجا رفت. مگر رهبر انقلاب نفرمود حق الناس. حق الناس كجا رفت؟ او با بيان اينكه زنان و جوانان ما براي يك تصميم بزرگ ملي در اين هفته آماده شده‌ايم، اظهار داشت: در روز جمعه بايد ميان دو راه، يكي را انتخاب كنيم. يا به سمت قله برويم و پرچم ايران را به اهتزاز درآوريم يا خداي ناكرده به سمت دره برويم و عزت خود را از دست بدهيم. كدام را انتخاب مي‌كنيد؟ روحاني در ادامه به عملكرد رسانه ملي اشاره كرد و گفت: صداوسيمايي كه كارمندان زحمتكشي دارد گرفتار يك باند سياسي شده است. من نمي‌خواهم از شوراي نگهبان درخواست كنم كه نظارت كند. جوانان شما نظارت كنيد.
چهار سال توهين كنيد بازهم اشكالي ندارد
او با بيان اينكه اگر مي‌خواهيد به روحاني توهين كنيد شما چهار سال توهين كنيد بازهم اشكالي ندارد، خاطرنشان كرد: چرا به معلمان توهين مي‌كنيد. شما به دروغ مي‌گوييد ضدعفت و حجاب به بچه‌ها درس مي‌دهند. شرم و خجالت كجا رفت؟ چرا در روستاها به روستاييان شريف ما مي‌گوييد به روحاني راي ندهيد چون يارانه شما قطع مي‌شود. چرا دروغ مي‌گوييد. رييس دولت تدبير و اميد با بيان اينكه روحاني مي‌گويد به جاي اينكه پول گندم را به فرد ديگري بدهيم آن را به كشاورز زنجاني بدهيد، ابراز داشت: روحاني مي‌گويد به جاي ۱۵۰ ميليارد سال ۹۵، ۶۰۰ ميليارد تومان به كشاورز بدهيد. ما چهار سال بر عهد و پيماني تصميم گرفتيم كه چهره واقعي ايران را به جهانيان معرفي كنيم. ما چهار سال قبل تصميم گرفتيم كه به جهانيان بگوييم مردم ايران، مردم خشونت و افراط نيستند. روحاني با بيان اينكه مردم ايران مردم صلح و همزيستي و مسالمت‌آميز هستند، عنوان كرد: ما چهار سال قبل تصميم گرفتيم درهاي كشور را نبنديم و درها را باز كنيم و گردشگران بيايند و افتخارات معماري ما مانند گنبد سلطانيه و شور و شوق حسيني را در زنجان ببينند.
نمي‌توانيم يك كشور عظيم را با نذر و صدقه اداره كنيم
او با اينكه ما نمي‌توانيم يك كشور عظيم را با نذر و صدقه اداره كنيم، يادآور شد: با اين همه تجربه به چهارسال قبل بازنمي‌گرديم. ما به عقب برنمي‌گرديم. ما تصميم گرفتيم مسير پيشرفت و تعالي را ادامه بدهيم. ما نمي‌خواهيم ايران تحريم شود. ما نمي‌خواهيم در بانك‌ها را ببنديم و در صرافي را باز كنيم. ما ديگر نمي‌خواهيم كشتي‌هاي بزرگ به بنادر ايران نيايند بلكه به بنادر كشورهاي جنوب ايران بروند و كانتينرها را ۷۰۰ دلار گران‌تر و با لنج به ايران بياوريم. ما نمي‌خواهيم بالاي كشتي ايران پرچم كشور كوچكي باشد بلكه مي‌خواهيم پرچم ايران باشد. روحاني با بيان اينكه شما هر روز دولت يازدهم را تخريب مي‌كنيد، گفت: آيا وضع بهداشت و درمان مردم بهتر نشده است؟ آيا همه مردم ايران زير پوشش بيمه درماني قرار نگرفته‌اند؟ افتخار ما اين است كه كشورمان اسلامي و حسيني است. به خاطر انتخابات حاضر شديد دين و اخلاق را بفروشيد؟ به خاطر انتخابات حاضر شديد ايران را سياه‌نمايي كنيد؟ به خاطر راي مي‌خواهيد محرومان و فقراي جامعه ما را تحقير كنيد. او افزود: ما راي را براي كشور و ملت و اسلام مي‌خواهيم. شما ظاهرا دين و كشور و مردم را براي راي مي‌خواهيد. دوران خرافات پايان يافته است.
مديران آن زمان در ستاد شما هستند
رييس دولت تدبير و اميد با بيان اينكه مي‌گويند مي‌خواهيم براي جوانان اشتغال درست كنيم، اظهار داشت: هشت سال كشور در دست شما بود و مديران آن زمان در ستاد شما هستند. چقدر شغل ايجاد كرديد. در آن هشت سال اشتغال ۸۵۰ هزار زنان را از بين برديد و صد هزار اشتغال خالص نداشتيد. ما به دنبال اشتغال هستيم. برجام را براي اشتغال و سرمايه‌گذاري و فضاي آرام و محيط زيست رفتيم. او با اشاره به اقدامات دولت يازدهم در خصوص درياچه اروميه بيان كرد: اگر دولت يازدهم در خصوص درياچه اروميه اقدامي نكرده بود اين درياچه خشك شده بود و مردم با بحران توفان نمك روبه‌رو بودند. آقاي صداوسيمايي كه حاضر نيستي از دولت سخن بگوييد حداقل از درياچه اروميه سخن بگو.
پاسدار عفت ما زنان ما هستند
او با بيان اينكه صاحبان اين كشور ملت ايران هستند، بيان كرد: با راي مردم‌ ايران، تمام مسوولان كشور مشروعيت پيدا مي‌كنند. نكته ديگري كه بايد بگويم آن است كه به جوانان و دختران ما اعتماد كنيد. آنها بهتر از شما دين را قبول دارند دايم پشت تريبون‌ها نگوييد آنها بي‌دين هستند. همه جوانان ما به خدا اعتقاد دارند. اگر باور نداريد تاسوعا به زنجان بياييد. رييس دولت يازدهم با بيان اينكه چرا به جوانان و دختران ما توهين مي‌كنيد، گفت: شما پاسدار عفت در كشور شده‌ايد؟ پاسدار عفت ما زنان ما هستند. روحاني با بيان اينكه راه چاره و گشايش براي رسيدن به قول، رفتن به پاي صندوق‌هاي آرا است، تصريح كرد: راي اولي‌ها از شما مي‌خواهم به پاي صندوق‌هاي راي بياييد، راي دومي‌ها با آنهايي كه در سال ۹۲ راي داديد به پاي صندوق‌هاي راي بياييد. او تاكيد كرد: روحاني خود را آماده كرده است تا آبرو و روح و جان و جسمش را فداي شما كند.
با راي‌تان به روحاني، قدرت بازو بدهيد
رييس دولت يازدهم با اشاره به برخي از شعار شركت‌كنندگان در اين همايش خاطرنشان كرد: من مي‌دانم شما چه مي‌گوييد؟ شما مي‌گوييد چرا كليدت بعضي از درها را باز نكرد؟ با راي‌تان به روحاني، قدرت بازو بدهيد. او خطاب به برخي از مخالفان دولت يازدهم ابراز داشت: من از بعضي‌ها مي‌خواهم كه دور وبري‌ها، مسجد و شهر و احياي خود را نبينند، جوانان هم اهل احيا و دعا هستند. چرا فقط خود را انقلابي مي‌دانيد؟ اين انقلاب براي همه جوانان است. چرا فقط نظام را متعلق به خود مي‌دانيد، اين نظام متعلق به همه جوانان است. رييس دولت تدبير و اميد با بيان اينكه ما پاي صندوق‌هاي راي مي‌رويم تا حصر را بشكنيم، ابراز داشت: آنهايي كه مي‌خواهند قدرت در انحصار يك گروه خاص باشد به آنها مي‌گوييم قدرت ايران متعلق به همه ايران است. ما حصر قدرت در كشور را نمي‌پذيريم، ما حصر ايران را نمي‌پذيريم، ما تحريم ايران را نمي‌پذيريم. او با بيان اينكه به بعضي چيزها هم نه مي‌گوييم، يادآور شد: به بداخلاقي نه! به دروغ نه! به تخريب نه! به تبعيض ميان اقوام نه! به تبعيض ميان مرد و زن نه! به جدا كردن جوانان نه! به شكست وحدت ملي نه! دوباره ايران، دوباره اسلام، دوباره اعتدال، دوباره اميد.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: