کد خبر: ۴۳۹۸۲
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶- ۱۱:۳۰
3 استراتژی برای بازنشستگی کشاورزان
برنامه ریزی مالی برای کسانی که در کشاورزی شاغل هستند از جمله چالش ها و موانع این بخش به شمار می آید. بر خلاف حقوق بگیران، متخصصان کشاورزی و دیگر صاحبان کسب و کار ، باید این موضوع را در نظر گرفت که بازنشستگی کشاورزان نه تنها روی امور مالی شان تاثیر گذار است بلکه تامین امور مالی مربوط به خانواده شان را هم تخت تاثیر قرار می دهد.

برنامه ریزی مالی برای کسانی که در کشاورزی شاغل هستند از جمله چالش ها و موانع این بخش به شمار می آید. بر خلاف حقوق بگیران، متخصصان کشاورزی و دیگر صاحبان کسب و کار ، باید این موضوع را در نظر گرفت که بازنشستگی کشاورزان نه تنها روی امور مالی شان تاثیر گذار است بلکه تامین امور مالی مربوط به خانواده شان را هم تخت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش ایانا از سایت agriculture.com ، برای رسیدگی به چالش های نسل بازنشسته جدید؛ در اینجا چند نکته که به نظر مهم می آید تا در هنگام برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی و ترک میراث ، مد نظر قرار داده شود، آورده شده است:( اشاره: این مطلب توسط دانیل میلر، برنامه ریز مالی خبره، میلر گروه مالی میلر " Miller Financial Group " در Red Oak، آیووا تنظیم شده است)

1. مشاوره

صاحبان مزرعه باید در نظر بگیرند که پس از بازنشستگی چگونه می خواهند سرمایه گذاری کنند. چند گزینه پیش روی آنها است، نخست، می توان گزینه مشاوره را انتخاب کرد، این به این معنا است که قصد اجرا عملیات روزانه در مزرعه را نداشته، اما همچنان می خواهند برخی از اختیارات قانونی مزرعه را داشته باشند.

یکی دیگر از گزینه ها، خروج کامل و دست برداشتن از عملیات وتصمیم گیری و انتقال به جانشین از پیش تعیین شده خود است. برای بسیاری از خانواده های روستایی، قانون بازنشستگی ممکن است وجود داشته باشد. چنانچه موجود نیست، می تواند چالش بزرگ برای تمام طرف های درگیر در شرایط کنونی محسوب شود.

2. انتخاب جانشین 

امروزه در خانواده های روستایی ، آن چه که مشترک است ماندن یک یا دو وارث در روستا و انجام کار در مزرعه است ، در حالی که سایر فرزندان دیگر به دنبال فرصت های شغلی روستا را ترک می کنند. این در حالی است که با تحرک و ایجاد فرصت برای جوانان در مناطق روستایی ، می تواند این مسئله کمتر روی دهد.

این در حالی است که در زمینه تقسیم ارث ، مسئله ای که وجود دارد ، این است که برخی وارثان به طور مستقیم در کار مزرعه درگیر هستند، درحالی که بقیه در مزرعه کار نمی کنند، که این موضوع می تواند در زمینه تقسیم کردن دارایی مشکل ایجاد کند. برای مثال، اگر یک خواهر و برادر در مزرعه باقی مانده به کارهای مزرعه کمک کنند ، و از سوی دیگر، بقیه افراد خانواده مشارکت نداشته باشند وخواستار سهم مساوی باشند ،می تواند باعث بروز مشکل شود. 

برای انجام بهترین روش برای اینکه اطمینان حاصل شود تا مزرعه در میان خانواده باقی می ماند، نیاز به در نظر گرفتن استراتژی های دیگری است که از آن جمله می توان به اعطای سهم به سایر خانواده اشاره کرد.

در این روش سهم به نوه ها، به جای فرزندان واقعی خود ، داده می شود که امری رایج است. دلیل اصلی این کار این است که اگر طلاقی میان وارثان درجه اول روی دهد ، این سهم در میان خانواده باقی خواهد ماند.

3. صندوق بازنشستگی

این مهم است که در دوران بازنشستگی پس انداز کافی وجود داشته باشد چنانچه پس انداز کافی و طرح منسجم برای تامین مالی دوران بازنشستگی وجود نداشته نباشد می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. البته استراتژی های مختلفی است که برخی از افراد روستایی ممکن است این استراتژی را در نظر بگیرند، از آن جمله به فروش دارایی های مزرعه و یا گرفتن پول نقد از عملیات مزرعه اقدام کنند.

این درحالی است که باید این نکته را درنظر داشت که مسایلی ممکن است تا حد زیادی روی آینده مالی مزرعه برای کسانی که در این بخش می مانند، تاثیر گذارد. بنابراین این مهم است که این طرح با جانشینان خود در میان گذاشته شود. به طوری که هر کس بخشی از عملیات را بر عهده بگیرد. 

با این حال، هیچ استراتژی یکسانی در زمینه برنامه ریزی دوران بازنشستگی وجود ندارد. چراکه وضعیت هر کس منحصر به فرد است، به طوری که هر خانواده باید از یک روش خاص با توجه به شرایط اش استفاده کند.. این درحالی است که مشاوره با متخصصان با تجربه در مسائل تنظیم قانون خانواده روستایی می تواند نخستین گام در این مسیر باشد.

ترجمه: فرحناز سپهری

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: