کد خبر: ۴۵۳۱۷
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶- ۱۴:۵۰
اداره هواشناسی کشاورزی برای کشاورزان سراسر کشور در روزهای آینده، مجموعه اقدامات و عملیات پیشگیری توصیه کرد.

اداره هواشناسی کشاورزی برای کشاورزان سراسر کشور در روزهای آینده، مجموعه اقدامات و عملیات پیشگیری توصیه کرد.

به گزارش ایانا، در این اطلاعیه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی هر منطقه ای، عملیات لازم مراقبتی و مقابله ای توصیه و تاکید شده است. این توصیه های به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و زنجان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان زنجان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

در مواقعی که سرعت باد از 23 کلیومتر در ساعت بیشتر است سم پاشی انجام نشود

دمای مطلوب برای سمپاشی بین 5 تا 27 و عدم وجود بارش تا 6 ساعت بعد از سم پاشی

انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی ترجیحا در بعد از ظهر

تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و شرایط دمایی خاک و نوسانات دمایی شب و روز

عملیات آبیاری در زراعت‌ها و باغات ترجیحا در ساعات خنک روز و حدالامکان شبانه انجام گیرد.

مبارزه با نسل اول کرم سیب،کرم خوشه خوار انگور و شته باغات میوه بغیر از روز پنجشنبه

مبارزه با کنه گالی در باغات آلو و مبارزه با لب شتری در باغات هلو بغیر از روز پنجشنبه

مبارزه با سفیدک سطحی در باغات میوه، مبارزه با شته سبز در باغات میوه، مبارزه با شپشک واوی در باغات سیب بغیر از روز پنجشنبه

ردیابی بیماری زنگ زرد در مزارع غلات و مبارزه در صورت مشاهده با نظر کارشناس بغیر از روز پنجشنبه

رد یابی کرم خراط در باغات به ویژه گردو و زنجره مو در تاکستان‌ها و کنترل در صورت وجود آلودگی بغیر از روز پنجشنبه

زراعی:

در زمانی که پیش بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از 10 درجه و بارش وجود ندارد، اقدام به کود پاشی گردد.

آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز

انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره ازجمله چغندر قند،پیاز و سیب زمینی و ذرت

مصرف کود سرک در زراعت‌های بهاره در ساعات خنک روز

دامداری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری‌ها وگاوداری‌ها با توجه به روند افزایش دما در هفته آینده

تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندو‌های زنبور عسل با توجه وزش باد در روز پنجشنبه

ایجاد سایبان برای کندو‌ها در ساعات میانی روز

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر بادهای شدید بویژه در روز پنجشنبه


استان اردبیل:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز‌های پنج شنبه و سه شنبه هفته آتی به دلیل بارش پراکنده و در مابقی روز‌ها به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز

در مواقعی که سرعت باد از 23 کلیومتر در ساعت بیتر است سم پاشی انجام نشود

دمای مطلوب برای سمپاشی بین 5 تا 27 و عدم وجود بارش تا 6 ساعت بعد از سم پاشی

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش روند دما از اوایل هفته آینده

آبیاری، کود دهی و پایش آفات و بیماری‌ها در زراعت‌های بهاره و صیفی جات(در مناطق شمالی،غربی و جنوبی استان)

آبیاری،کود دهی و خاک دهی پای بوته مزارع سیب زمینی در مناطق مرکزی استان

پایش باغات درخصوص بیماری‌ها و آفات از روز پنجشنبه به بعد

کود دهی و پایش آفات و بیماری‌ها در زراعت‌های بهاره و صیفی جات از روز پنجشنبه به بعد

زراعی:

بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و انجام عملیات سم پاشی

آبیاری بهنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز

آبیاری مزارع چغندر قند و وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندرقند در صورت نیاز

مبارزه با کک در مزارع چغندر قند بغیر از روز پنجشنبه

دامداری و طیور:

تنظیم دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها و انبار‌ها به دلیل افزایش دما در هفته آینده

تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

زمانی اقدام به پشم چینی شود که احتمال رخداد بارش اندک و یا تغییرات آب و هوا اندک باشد.

زنبورداری:

انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع و باغات

ایجاد سایبان برای کندو‌ها با توجه به تغییرات دمایی در ساعات میانی روز

شیلات:

تنظیم جیره غذائی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا


استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان کردستان در روز‌های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در مابقی استان‌ها به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل روند افزایش دما در اوایل هفته آینده

مبارزه با سفیدک سطحی در تاکستان‌ها در ساعات پایانی روز بغیر از روز‌های آخر هفته

تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز و ردیابی کرم خراط در باغات گردو

تنظیم دور آبیاری براساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز و کنترل آفت زنجره و تریپس مو

مبارزه غیرشیمیایی درمقابله با خوشه خوار انگور و دانه خوار سیب در ساعات آرام روز

استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف سالن‌ها به دلیل نوسات دمایی

مبارزه مکانیکی با علف‌های هرز مزارع نخود

محلول پاشی کودهای ریز مغذی در باغات میوه طبق توصیه کارشناسان در ساعات خنک روز

انجام هرس سبز در باغات انگور و سیب در ساعات خنک روز با توجه به مساعد بودن شرایط دمایی

مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات پایانی روز

اعمال تنش رطوبتی (جرآب)در مزارع گوجه فرنگی بادمجان ولوبیا به منظور توسعه ریشه وتحریک گلدهی

درمناطق گرمسیرجهت جلوگیری ازآفتاب سوختگی استفاده ازپودر کائولین درباغات مرکبات

زراعی:

شناسایی مراکز تجمع سن گندم جهت مبارزه در لنگرگاهها

مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان بغیر از روز‌های آخر هفته

تهیه نمونه برگ از باغات میوه جهت انجام آزمون برگ وتعیین مقدار مورد نیاز کودهای ریز مغذی وکودهای ماکرو

مبارزه با کنه‌ها در باغات میوه ومزارع

سم پاشی در سرعت باد 23 تا 28 کیلومتر در ساعت نامطلوب و سرعت باد بیش از 28 کیلومتر در ساعت خیلی نامطلوب

سم پاشی مبارزه با پوره سن مضر غلات درنقاط سرد سیر و معتدل

ره گیری فعالیت کرمهای ساقه خوار وطوقه بر درمزارع ذرت

مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندرقند در ساعات پایانی روز

آبیاری در ساعات خنک روز جهت جلوگیری از برگ سوزی و شیوع بیماریهای ریشه

انجام کشت ذرت دانه ای و علوفه ای با استفاده از ارقام مناسب به ویژه ارقام زودرس و متوسط رس

رعایت جلو گیری از آتش سوزی در مزارع و مراتع وایجاد آتش برها در مراتع جهت جلوگیری از سرایت آتش به مزارع همجوار

دامداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش دما در هفته آینده

در مناطق مرطوب گوسفندان و گاوها را رها نکنید و با خیس کردن گوسفندان و کاوها از بروز انگلها جلوگیری کنید.

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها در ساعات میانی روز

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندو‌ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر بادهای شدید


استان مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز‌های پنج شنبه و یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری در روز سه شنبه به دلیل بارش باران

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دما در هفته آینده

محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان در ساعات آرام روز

کنترل مکانیکی علف‌های هرز مزارع پیاز

کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری‌های سبزیجات در ساعات آرام روز

زراعی:

خودداری از از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

تسریع در عملیات نشاء کاری

رعایت تناوب آبیاری در شالیزارها

برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و... سایر سبزیجات

کاشت ذرت، سورگوم، یونجه و پنبه با توجه به مهیا بودن شرایط جوی

استفاده از ریزمغذیها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه)

کنترل شیمیایی آفات و بیماری‌های مزارع پیاز، کنترل شیمیایی بیماریها و شته در درختان سیاه‌ریشه، کنترل شته‌ و کنه قرمز مرکبات در ساعات آرام روز بغیر از روز‌های آخر هفته

کنترل شیمیایی کرم ساقه‌خوار برنج در ساعات آرام روز بغیر از روز‌های آخر هفته

دامداری و مرغداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش دما در هفته آینده

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها

شیلات:

کاهش کوددهی در استخرهای گرم آبی

کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

زنبور داری:

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیلها و مسیر بادهای شدید

ایجاد سایبان برای کندو‌ها با توجه به نوسات دمایی در ساعات میانی روز


استان گیلان:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز‌های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری در روز سه شنبه به دلیل بارش باران

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دما در هفته آینده

مبارزه با علف‌های هرز باغات خصوصا در محدوده تاج درخت در ساعات آرام روز بغیر از روز‌های آخر هفته

مبارزه شیمیایی علیه شپشک و بالشک‌های مرکبات بغیر از روز‌های آخر هفته

مبارزه با بیماری‌های قارچی در محصولات جالیزی، از جمله سفیدک دروغی خیار بغیر از روز‌های آخر هفته

دام و طیور:

تنظیم دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها و انبار‌ها به دلیل افزایش دما در هفته آینده

خنک سازی آغل‌ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه‌ها

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندو‌ها با توجه به روند افزایش دما از اوایل هفته آتی

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر بادهای شدید

شیلات:

پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی، شرایط هوایی موجود بهترین زمان برای غذادهی دستی و علوفه دهی می باشد

محکم کردن دیواره استخرها

هوا دهی شبانه استخرها به دلیل روند افزایش دما


استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز‌های پنج شنبه، یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز سه شنبه به دلیل بارش باران

تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ به دلیل افزایش دما دراوایل هفته آینده

آبیاری سبک باغات در صبح زود و هنگام عصر جهت جلوگیری از تنش خشکی

تغذیه مکمل به روش محلول پاشی در ساعات اولیه روز و عصرها

پایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا عدم وجود آفات و بیماری‌ها

مبارزه با آفات مکنده اول فصل (خصوصا تریپس) و کرم قوزه در مزارع پنبه

زراعی:

آبیاری مزارع بهاره پنبه در صورت نیاز

مبارزه بیولوژیک و یا شیمیایی جهت کنترل کرم ساقه خوار

خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی

از انبار کردن بذر در محوطه باز خودداری گردد و محوطه انبار قبل از خرید ضدعفونی گردد.

مبارزه با علف‌های هرز شالی با مشورت با کارشناسان در صورت انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی

آبیاری مزارع بهاره پنبه با توجه به عدم بارش مناسب در ماه جاری

کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل افزایش دما در هفته آینده

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور

زنبورداری:

تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی‌های زنبورعسل

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیلها و مسیر بادهای شدید


استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد شدید

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی

راه اندازی و کنترل سیستم‌های سرمایش در سالن‌های تولیدی (گلخانه ها، سالن‌های پرورش قارچ) با توجه به نوسانات دمایی

کنترل شته‌ها در باغات با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز ( از 6 عصر به بعد )

مبارزه با علف‌های هرز آفات و شته در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز( از 6 عصر به بعد )

تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به نوسانات دمایی

آبیاری باغات در ساعات خنک روز با توجه به نوسانات دمایی

در سرعت باد ملایم، ساعات با دمای پائین آبیاری انجام شود

زراعی:

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو با توجه به نوسانات دمایی

انجام سمپاشی‌ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته‌ها و علف‌های هرز( از 6 عصر به بعد )

انجام آبیاری در مزارع و باغات باتوجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو

تنظیم دور آبیاری با توجه به نوسانات دمایی و وزش باد شدید و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق گیاه

کاشت ذرت واریته‌های میان و زود رس تا انتهای هفته

زمانی که دمای هوا کمتر از 10 درجه سلسیوس و بارش وجود نداشته و سرعت باد کمتر از 15 کیلومتر در ساعت باشد اقدام به کود پاشی نموده و در غیر این صورت اقدام نکنید.

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

ایجاد سیستم مه پاش در گاو داری‌ها در ساعات گرم روز و با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداری:

محافظت از کندو‌ها با توجه به با توجه به نوسانات دمایی

شیلات:

هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دمای هوا و کاهش اکسیژن محلول در آب


استان‌های اصفهان و یزد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما در هفته آینده

محلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب درمنطقه جنوب استان اصفهان

انارکاران نسبت به حذف پاجوش‌ها ونرک‌ها اقدام وجهت مقابله باکرم گلوگاه انارباکارشناسان کشاورزی مشورت نمایند.

تدابیر لازم جهت کاهش مصرف آب بااستفاده از مالچ وترکیبات آلی درباغات بعلت روندگرمی هوا انجام گردد.

باغداران و مسولین فضای سبزشهرداری‌ها نسبت به مبارزه با کنه درختان میوه وغیرمثمر باسموم مناسب توصیه شده اقدام نمایند.

باتوجه به زمان کشت محصول سیب زمینی درمناطق غربی استان، به دلیل افزایش دما، سیب زمینی کاران عزیز از بریدن غده‌های بذری بلافاصله قبل ازکاشت محصول خودداری نمایند.

تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش نسبی دما

محلول پاشی در باغات پسته در ساعات اولیه و آرام روزاز 7 عصر به بعد

خودداری از انجام پیوند در ساعات میانی و گرم روز

ردیابی آفت سن پسته با تله‌های نوری یا روغنی و مبارزه با آفت سن پسته

کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی

زراعی:

بازدید مزارع و ردیابی بیماری زنگ زرد گندم درمناطق سردسیر

کاشت محصولات تابستانه آفتابگردان –ذرت (کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت) درمناطق مرکزی استان

با توجه به افزایش دمای هوا، آماده سازی زمین و کشت سریع تر ذرت در مناطق گرمسیر

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی در هفته آینده

جهت کاهش استرس گرمایی به دام‌های شیری، دائما آب خنک و تمیز در دسترس دام‌های شیری و گوساله‌ها قرار گیرد.

استفاده از سیستم‌های خنک کننده به خصوص برای دام‌های تازه تلقیح شده (جهت افزایش باروری آنها)

زنبورداری:

ایجاد سایه بان بر روی کندو‌ها در ساعات گرم روز

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیل‌ها و مسیر بادهای شدید

شیلات:

با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرمابی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از 30 درجه سانتی گراد نسبت به بازکردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام گردد.


استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

محافظت از پوشش گلخانه‌ها به واسطه افزایش دمای محیط

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن‌های پرورش قارچ با توجه نوسانات در هفته آینده

در صورت لزوم مبارزه با سفیدک انگور در ساعات ابتدایی روز

مبارزه با علف‌های هرز

تغذیه باغات به خصوص تاکستان‌ها در شرایط مساعد

انتقال نهال‌های گوجه فرنگی، بادمجان و.... از خرانه به مزارع

انجام آبیاری‌های به موقع در باغات میوه بخصوص باغات جدیدالاحداث جهت جلو گیری از خشگیدگی با توجه به نوسانات دمایی

مبارزه با کرم خراط در باغات به ویژه گردو وزنجره مو در تاکستانها و کنترل باغات

مبارزه با سفیدک انگور در مناطق پست و کم ارتفاع

کنترل آفت کرم سیب و شته باغات میوه با مشورت جهاد کشاورزی

هرس سبز باغات انگور

زراعی:

کاشت ذرت و انجام آبیاری ذرت کشت شده

آبیاری مزارع چغندر قند, وجین و تنک کردن مزارع

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو بلامانع است

انجام سم پاشی‌ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته‌ها و علف‌های هرز بلامانع است

انجام آبیاری در مزارع و باغات باتوجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو

تنظیم دور آبیاری با توجه به نوسانات دمایی

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی

پشم چینی دام‌ها بلامانع است

با توجه به گرمای هوا در ساعت میانی روز، تغذیه دام در ساعات خنک صورت گیرد

زنبورداری:

جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان

تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی‌های زنبورعسل

خودداری از قرار دادن کلنی‌ها در مسیلها و مسیر بادهای شدید


استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد

روشن نمودن فن در گلخانه‌ها با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده

حمل و نقل میوه و سبزیجات در هوای خنک یا با استفاده از کانتینرهای سردخانه دار

استفاده از مالچ‌های پوششی جهت حفظ رطوبت

با توجه به گرم شدن هوا و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا خودداری گردد.

باغداران محترم جهت جلوگیری از خسارت آفت سرخرطومی حنایی خرما که یک آفت قرنطینه ای می باشد از خرید و کاشت پاجوش خرما بدون مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی جدا خودداری نمایند.

جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته نسبت به حذف علف‌های هرز اقدام گردد.

مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی

برای تغییر رقم پسته، نسبت به تهیه پیوندک مناسب و انجام عمل پیوندی اقدام گردد.

مبارزه با آفت پسیل در صورت مشاهده در ساعات خنک روز

درنخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما و پسیل اقدام شود

زراعی:

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس نهایتا تا آخر هفته آتی

احتمال طغیان کنه‌های تارتن با توجه به گرم شدن هوا

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده

پشم چینی دام‌ها با توجه به افزایش دمای هوا

برقراری سیستم مه پاش در گاو داری‌ها در ساعات میانی روز با توجه به افزایش دمای هوا

شیلات:

تغذیه ماهی‌ها درساعت خنک با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده

باتوجه به مواج بودن دریا فعالیت‌های صیادی در بنادر استان سیستان و بلوچستان با احتیاط صورت گیرد.


استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده

استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی

آبیاری باغ‌ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا در ساعات شب

آبیاری درختان گردو و سیب با دور آبیاری مناسب به دلیل رشد سریع درختان

آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت باد‌های گرم و سوزان و آفتاب سو ختگی

کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف‌های هرز باغات با توجه به روند افزایش دما

تنظیم نازل‌های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد در ساعات پایانی روز

مبارزه با کنه گرد آلود خرما

مراحل پایانی تغذیه بهاره در مرکبات با توجه به گرم شدن هوا و افزایش دما. محلول پاشی کلسیم روی میوه توصیه می شود.

استفاده از کود‌های ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات

استفاده از کود‌های پتاسه برای افزایش عملکرد محصولات باغی ( انبه، مرکبات، نخیلات )

آماده سازی زمین جهت کشت سبزی، صیفی و ارزن و برداشت حبوبات و سیر

زراعی:

کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم صورت نگیرد

از پوشش شید و توری بر روی نشاکاری‌ها استفاده گردد.

برداشت مزارع یونجه، گندم و جو

آبیاری مزرارع با توجه به افزایش دما و وزش باد و احتمال ایجاد گرم باد و بادزدگی محصولات

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

با توجه به فصل برداشت گندم و جو از آتش زدن کاه و کلش مزارع اکیدا خودداری شود.

دامداران، طیور و عشایر:

تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده

پشم چینی در دام‌ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا

تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

شیلات:

هوادهی حوضچه‌های ماهی و میگو

خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در استان بوشهر در روز‌های پنج شنبه و جمعه به دلیل مواج بودن دریا


استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان ایلام در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید در ساعات پایانی روز و در مابقی روز‌ها در استان‌های ایلام و خوزستان به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده

آبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات ( بادمجان و بامیه ) استان خوزستان در ساعات خنک روز( 8 عصر به بعد )

مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک انتهایی روز

مبارزه با کنه گرد آلود خرما در نخلستان‌های استان خوزستان

مبارزه با مینوز در مزارع گوجه فرنگی استان ایلام

مبارزه با آفات و بیماری‌ها در باغات استان ایلام

زراعی:

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

مبارزه بیولوژیک در مزارع نخود استان ایلام با استفاده از زنبور براکون طبق توصیه کارشناسان

با توجه به جمع آوری غلات در سیلوهای رو باز از حفاظ برزنتی برای جلوگیری از اتلاف گندم به اطراف استفاده شود

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس نهایتا تا آخر هفته آتی

مبارزه با آفات مزارع در ساعات خنک انتهایی و روز

زنبورداری:

انتقال کندوهای عسل به مناطق خنک و احداث سایبان

تامین آب بهداشتی جهت کندوهای زنبورهای عسل

دامداری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده

پشم چینی دام‌های سبک

شیلات:

هوادهی حوضچه‌های ماهی و میگو با توجه به روند افزایش دما

ایجاد سایبان در استخرهای پرورش ماهی قزل آلا در روزهای گرم و آفتابی به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی ماهیان

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: