کد خبر: ۴۷۱۱۲
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶- ۱۲:۳۲
استراتژی برزیل در حوزه کشاورزی(5)
کشور برزیل در حوزه کاهش فقر روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستایی و تقویت بخش کشاورزی، برنامه‌ها و استراتژی‌های خلاقانه‌ای را تدوین و اجرا کرده است. این کشور تلاش کرده چالش‌های اصلی پیش روی بخش روستایی را شناسایی کرده و در امحاء فقر در این بخش به موفقیت‌های مهمی دست یابد.

کشور برزیل در حوزه کاهش فقر روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستایی و تقویت بخش کشاورزی، برنامه ها و استراتژی های خلاقانه ای را تدوین و اجرا کرده است. این کشور تلاش کرده چالش های اصلی پیش روی بخش روستایی را شناسایی کرده و در امحاء فقر در این بخش به موفقیت های مهمی دست یابد. با این همه هنوز جمعیتی حدود ۱۸ میلیون نفر در فقر به سر می برند که دولت این کشور دست به تدوین برنامه های مهمی کرده است.این برنامه به عنوان ادبیات بحث فقرزدایی از حوزه روستایی می تواند برای محققان ایرانی جالب توجه باشد. به همین دلیل برای انتقال تجربه برزیل، ایانا اقدام به ترجمه متون استراتژیک مذکور کرده است که قسمت نخست، دوم و سوم و چهارم آن از نظرتان گذشت، قسمت پنجم در ارتباط به چارچوب مالی، ارزیابی و نظارت، مدیریت دانش، شرکاء، نوآوری ها و همکاری سه گانه جنوب-جنوب را در زیر می خوانید. این مقاله در سایت ایفاد منتشر شده است.

بخش پنجم: تحویل موفق

الف) چارچوب مالی

30. تخصیص مالی با چرخه سیستم تخصیص مبتنی بر عملکرد1(PBAS) برای سال های 2018-2016 برابر با 55.1 میلیون دلار امریکاست. از این مقدار کل، بیش از 50 میلیون دلار برای دو پروژه سرمایه گذاری شده که یکی در ایالت مارانهائو (Maranhao) و دیگری در پرنامبوکو (Pernambuco) است. امکان تخصیص تمام وجوه به پروژه ای واحد تحت تأثیر محدودیت های دولت های ایالتی برای تأمین بودجه پروژه های مشابه، سیاست های مالی تنظیم کننده وام های ایالتی و ارزیابی ظرفیت های بنیادین اجرای هر پروژه قرار دارد. به طور کلی، مبلغی بین 2 تا 3.5 میلیون دلار از طریق برنامه کمک هزینه طراحی شده در سال 2016 به مدیریت دانش، ارزیابی و نظارت، و گفت وگوی سیاسی اختصاص یافت.

ب) ارزیابی و نظارت (M&E)

31. نظارت کوسوپ مبتنی بر نتایج و به وسیله کنترل های دوره ای و تأیید شاخص هایی از جمله ماتریکس کوسوپ مبتنی بر نتایج (RB COSOP) و گزارش اطلاعات پروژه مجاز بر اساس سیستم مدیریت اثرات و نتایج2(RIMS) آی اف ای دی انجام خواهد شد. آی اف ای دی به کمک بخش اداره کشور، یک چارچوب واحد ارزیابی و نظارت را برای جمع آوری اطلاعات مناسب از تمامی پروژه های در حال اجرا به کار می برد. هر ساله مرور کلی بر اجرای پروژه های کشور انجام می شود. برای این هدف، بررسی های سالانه کوسوپ آر بی بر اساس گزارش های وضعیت پروژه و گزارش های نظارت بر پروژه های در حال اجرا و کمک های مالی بر روی برگه های برنامه کشور انجام می شود. همچنین فعالیت های غیر پروژه ای به خصوص گفت وگوی سیاسی و مدیریت دانش در برنامه های منطقه ای برزیل مورد توجه قرار می گیرد.

32. گروه مدیریت برنامه کشور3(CPMT)، نقش مهمی در اجرای ام اند ای دارد. جلسات سالانه این گروه در برزیل با بحث بر روی کوسوپ آر بی برگزار می شود. همچنین آی اف ای دی در جلسات سالانه ای که دبیرخانه امور داخلی4(SEAIN) تشکیل می دهد و برای بررسی پیشرفت های پروژه های نمونه حمایت شده از سوی سازمان های مالی چند جانبه است شرکت می کند. بررسی میان دوره ای کوسوپ در نیمه اول سال 2019 انجام خواهد شد. ارزیابی مستقل و کامل کوسوپ برای ماه ژوئن سال 2022 برنامه ریزی شده است. قبل از این ارزیابی، بخش آی اف ای دی در امریکای لاتین و حوزه کارائیب ارزیابی شخصی خود از کوسوپ را انجام خواهد داد.

پ) مدیریت دانش

33. مدیریت دانش با تمرکز بر تحلیل نقش نوآوری های پروژه ها بر نتایج و اثرات آن ها، درک عوامل مؤثر بر نتایج حاصله، توسعه سیستم ام اند ای مؤثر در کشور، تولید محصولات ارتباطی، و سازمان دهی رویدادها برای ارائه و بحث در مورد نتایج کار می کند. منابع مالی از سه بخش تأمین می شود: بودجه اختصاص یافته به ام اند ای، مدیریت دانش و فعالیت های ارتباطی؛ کمک هزینه مالی ویژه برای مدیریت دانش، فعالیت های ام اند ای و گفت وگوی سیاسی؛ و ارتباط با نهادهای دولتی، سازمان های بین المللی و مؤسسات بخش خصوصی.

34. انتظار می رود دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی بر روی مسائل مرتبط با توسعه روستایی، کاهش فقر و تغییرات اقلیمی کار کنند و با فعالیت های مدیریت دانش همکاری کنند. همچنین نمونه کمیته تخصصی کشاورزی خانوادگی5(REAF) و برنامه 6MERCOSUR FIDA به انتشار دانش درباره شیوه های نوآورانه کمک و از گفت وگوی سیاسی میان ذی نفعان کشورهای گروه مرکوسور استفاده می کند.

ت) شرکاء

35. دولت های ایالتی منطقه شمال شرق برزیل همچنان از اعضای اصلی پروژه های سرمایه گذاری اند و مشارکت های مؤثری در فعالیت های مدیریت دانش و گفت وگوی سیاسی دارند. پروژه ها ارتقاء همکاری ها با دولت ها و شهرداری ها و به دنبال آن فرصت هایی برای همکاری و سرمایه گذاری های مشترک مالی در جوامع روستایی را ادامه خواهند داد.

36. در سطح دولت فدرال، SEAIN و MDA (وزارت توسعه کشاورزی) همکاران اصلی اند. آی اف ای دی همکاری خود با وزارتخانه های امور خارجه و کشاورزی، توسعه اجتماعی، و محیط زیست را تقویت خواهد کرد. همچنین در رابطه با مسائل مرتبط با جوامع بومی با بنیاد ملی بومیان وزارت دادگستری همکاری می کند.

37. آی اف ای دی همکاری های جدیدی با مؤسسات مالی فدرال، به خصوص بانک های منطقه شمال شرقی و توسعه اقتصادی اجتماعی برزیل برقرار می کند. همچنین این صندوق همکاری خود با سرپرستی توسعه شمال شرقی را به خصوص در فعالیت های مدیریت دانش ارتقاء می دهد. از دیگر سازمان هایی که در حال حاضر با آی اف ای دی در برزیل در حال همکاری اند مؤسسه فورد و سازمان توسعه بین المللی انگلستان7(DFID) است که به مشاوره درباره توان بالقوه همکاری های مالی به خصوص در زمینه مدیریت دانش و فعالیت های همکاری جنوب-جنوب می پردازد. دانشگاه هایی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی و دیگر مراکز دانش نظیر مؤسسه تحقیقات کاربردی اقتصادی و مرکز بین المللی سیاست رشد فراگیر در برزیل می توانند از اعضای مفیدی فعالیت های گفت وگوی سیاسی در سطح ملی باشند.

38. آی اف ای دی همکاری خود را با سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، برنامه جهانی غذا (WFP)، مؤسسه بین المللی امریکا در زمینه همکاری کشاورزی8(IICA)، بانک توسعه امریکای لاتین9(CAF) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد10(UNDP) تقویت می کند. همکاری های بانک جهانی بر تلاش های هماهنگ کننده میان پروژه های آی اف ای دی و پروژه های بانک برای کاهش فقر و توسعه روستایی در ایالت های شمال شرقی و همچنین فعالیت های گفتگوی سیاسی متمرکز است. آی آی سی آ، فائو و یو ان دی پی از دیگر اعضای فعال در مدیریت دانش و گفت وگوهای سیاسی اند. همچنین فائو و برنامه جهانی غذا با فعالیت های مرتبط با ترویج همکاری های جنوب-جنوب مشارکت دارند.

39. همکاری ها با بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد. به ویژه، آی اف ای دی اتحادیه های تولیدی با کشاورزان کوچک را بررسی خواهد کرد، کسانی که از پروژه های آن ها با بخش خصوصی نفع می برند و از مسئولیت های ادغام شده اجتماعی شرکت های خصوصی برای بررسی مشارکت مالی طرح های حمایت شده از سوی آی اف ای دی کسب سود می کنند؛ مانند، قرارداد جهانی سازمان ملل متحد در سائوپائولو.

40. آی اف ای دی به تقویت همکاری های خود با سازمان های اجتماعی و ان جی او ها ادامه خواهد داد، به ویژه آن هایی که در بخش منافع کشاورزی خانوادگی، کارگران روستایی، زنان و جوامع سنتی حضور دارند.

ث) نوآوری ها

41. پروژه های نوآورانه در شمال شرقی برزیل شناسایی شده اند و شیوه های اعمال شده از سوی آی اف ای دی در حال افزایش است. مثلاً، چندین نوآوری در فاز اول پروژه دام هلدر کامارا (Dam Helder Camara) که به صورت چندین برنامه و سیاست های فدرال افزایش یافته بود، توسط دیگر سازمان های بین المللی سرمایه گذاری و وارد فاز دوم شد. اقدامات مربوط به پروژه جنت دِ والور (Gente De Valor) به تقویت جوانان محلی به عنوان نیروی کار برای توسعه باهیا می پردازد و با سیاست های دولت ایالتی ادغام می شود.

42. زمینه اصلی ایجاد نوآوری اجرای رویکرد جدیدی در روابط آی اف ای دی با کشورهایی با درآمد بالاتر از سطح متوسط نظیر برزیل است. پروژه ها شامل ابزارهایی برای تسهیل در دسترسی روستائیان فقیر به برنامه ها و سیاست های موجود، بهبود زمینه های همکاری و هماهنگی در سیاست های مختلف و راه اندازی بهترین شیوه هایی است که می تواند سطوح ایالتی و فدرال را تقویت کند.

ج) همکاری سه گانه و جنوب-جنوب

43. در طول دوره بعدی کوسوپ، آی اف ای دی از همکاری جنوب-جنوب در داخل و خارج از منطقه امریکای لاتین و کارآئیب حمایت خواهد کرد. همکاری میان برزیل و کشورهای جنوب صحرای آفریقا زمینه های مختلفی از جمله فنّاوری ها، روش ها و ترتیبات بنیادین برای بهبود معیشت ساکنین مناطق نیمه خشک را در بر می گیرد. همچنین در حال حاضر، این صندوق کمک هزینه ای را برای مشارکت مالی در بازار نوآوری های کشاورزی برزیل- آفریقا فراهم کرده است که از سوی شرکت دولتی تحقیقات کشاورزی برزیل (EMBRAPA)اجرا می شود و از تبادل دانش میان کشورهای آفریقایی و برزیل حمایت می کند. براساس این تجربه، آی اف ای دی برای پروژه تطابق دانش با کشاورزی پایدار و دسترسی به بازارها کمک های مالی خواهد کرد و مکانیزم مشارکتی را برای پروژه های مورد حمایت خود و دیگر ابتکارات توسعه روستایی در امریکای لاتین و کارائیب ایجاد خواهد کرد تا از مزایای تطابق فنّاوری های کشاورزی توسعه یافته توسط شرکت دولتی امبراپا بهره مند شوند. کمک هزینه های جدید بر روی بهترین شیوه های شناخته شده در پروژه بازار نوآوری ها سرمایه گذاری خواهد کرد.

44. آی اف ای دی به حمایت های خود از فعالیت های گفت وگوی سیاسی و مدیریت دانش مربوط به کشورهای برزیل و بلوک توسعه یافته مرکوسور ادامه خواهد داد و نقش کلیدی به برنامه منطقه ای فیدا مرکوسور در میان 10 کشور توسعه یافته مرکوسور و کمیته تخصصی کشاورزی خانوادگی اختصاص می دهد.

پانوشت:

1. Performance-Based Allocation System

2. Results and Impact Management System

3. Country Programme Management Team

4. Secretariat of Internal Affairs

5. Reunión Especializada de Agricultura Familiar=Specialized Commission for Family Farming

6. برنامه راه اندازی شده از سوی آی اف ای دی که گفت وگوی میان سازمان های نمایندگان کشاورزی خانوادگی و ذی نفعان پروژهای آی اف ای دی با مقامات دولتی در بازار مشترک جنوب (کشورهای مرکوسور) ترویج می دهد.

7. Department for International Development

8. Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture

9. Development Bank of Latin America

10. United Nations Development Programme

ترجمه: مهشید جلالیان

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار