کد خبر: ۴۸۴۹۰
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶- ۱۴:۳۲
ملخ صحرایی یک آفت بزرگ در محصولات کشاورزی و چراگاه های متعدد است که سراسر منطقه ی گسترده ای به وسعت تقریبا ۳۰ میلیون کیلومتردر طول آفریقا، شمال استوا، خاور نزدیک، شبه جزیره عربستان و شبه قاره هند را پوشش می دهد. مانند سایر ملخ ها، ملخ صحرایی می تواند از فاز انفرادی با تراکم جمعیت کم در طی دوران کسادی (دوره های آرام) به یک فاز گروهی با تراکم جمعیت بالا در طول دوره هجوم تغییر کند؛ زمانی که دسته ها و انبوده ملخ ها می توانند کشاورزی را ویران کنند.

ملخ صحرایی یک آفت بزرگ در محصولات کشاورزی و چراگاه های متعدد است که سراسر منطقه ی گسترده ای به وسعت تقریبا ۳۰ میلیون کیلومتردر طول آفریقا، شمال استوا، خاور نزدیک، شبه جزیره عربستان و شبه قاره هند را پوشش می دهد. مانند سایر ملخ ها، ملخ صحرایی می تواند از فاز انفرادی با تراکم جمعیت کم در طی دوران کسادی (دوره های آرام) به یک فاز گروهی با تراکم جمعیت بالا در طول دوره هجوم تغییر کند؛ زمانی که دسته ها و انبوده ملخ ها می توانند کشاورزی را ویران کنند.

به گزارش ایانا از سایت "یوراکلرت"، اهمیت این آفت، پیاده سازی یک استراتژی پیش گیرانه به سرپرستی مراکز نظارت و کنترل ملی در کشورهای آسیب دیده را ضروری کرده است. در سطح جهانی، آن مراکز توسط فائو در شهر روم هماهنگ می شوند که دارای یک سرویس اطلاعاتی مسئول نظارت بر وضعیت در سراسر مناطقی که حشرات وجود دارند و پیش بینی خطرات شیوع و تهاجم است. این هشدار و سیستم جلوگیری اولیه در کاهش وسعت تخریب ها در بیشتر مناطق کشاورزی موفق بوده است.

خطر جدید در آفریقای جنوبی به عنوان نتیجه تغییرات آب و هوایی

تغییرات آب و هوایی فعلی و آینده می تواند خطر ملخ را در درجات مختلف تحت تاثیر قرار دهد. این، شرایط آب و هوایی مطلوب است که موجب تهاجم در مناطق محدود شده در صحراها می شود. بنابراین واجب است که تکامل احتمالی این آفت کشاورزی ارزیابی شود تا تنظیم  های ضروری برای استراتژی های فعلی جلوگیری در زمان مناسب انجام شود. به لطف داده های تاریخی که توسط سرویس اطلاعات ملخ صحرایی فائو به اشتراک گذاشته شده، یک تیم مشترک INRA/CIRAD توانستند اکوسیستم و توزیع آب و هوایی گونه ها را در طی دوران رکود مطالعه کنند و تاثیرات تغییرات آب و هوایی محتمل بین زمتن حال و تا سال ۲۰۵۰ و ۲۰۹۰ را مطابق با دو سناریو در مورد آب و هوای آینده پیش بینی کنند.

ملخ صحرایی دو زیرگونه دارد، یکی (که از منظر کشاورزی در حال حاضر خطرناک ترین است) شمال استوا و دیگری (کمتر شناخته شده) در جنوب آفریقاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگرچه این دو زیرگروه مناطق آب و هوایی متفاوتی را در مناطق راکد مربوطه تصرف می کنند، آنها در طول تکامل خود مناطق زیستگاهی اصلی خود را نیز حفظ می کنند. این حفظ کردن زیستگاه نشان می دهد که هرچه آب و هوای جنوب آفریقا بیشتر شبیه به شمال آن شود، زیرگونه های جنوب می توانند به خطرناکی آنهایی باشند که در شمال هستند. علاوه بر این در پرتو تغییرات آب و هوایی پیش بینی های بزرگ مقیاس در دسترس نشان می دهد که زیرگونه های جنوب امکان دارد که گسترش یابند.

زیرگونه های شمال، به این واسطه، به احتمال زیاد با شرایط خشکسالی شدید مواجه می شوند که می تواند توزیع کلی آنها را در منطقه در طول دوره بهبودی کاهش دهد. با این حال، این کاهش در درجه اول قلب به شدت خشک صحرای بزرگ آفریقا را نگران خواهد کرد و نه شیوع ملخ های صحرایی منطقه را، که از تله ها و بندهای ملخ ها آغاز می شود. یکی دیگر از پیامد های نگران کننده تر تغییرات آب و هوایی، احتمال گسترش محلی آن در حاشیه مناطق توزیع جغرافیایی فعلی مانند سواحل جنوب است.

هشیار بودن نسبت به خطرات تهاجم

پژوهشگران مسئول این مطالعه نتیجه گرفته اند که شیوه های نظارت و مدیریت فعلی در رابطه با ملخ ها و ظرفیت ها در شمال آفریقا باید حفظ شوند و مراقبت بیشتری در مناطق حاشیه ای شمال و جنوب مناطق آلوده فعلی توصیه می شود. در آفریقای جنوبی، احتمال اینکه زیرگونه جنوبی تبدیل به یک تهدید بزرگتر برای کشاورزی شود باید به خوبی و با دقت و با توجه به ظرفیت گرسنگی آنها تحت شرایط آب و هوایی جدید مراقبت شود.

ورای عدم اطمینان های مربوط به مدل سازی مناطق آلوده به یک گونه خاص، این مطالعه نشان داد که استراتژی مدیریت پیشگیرانه برای این آفت بزرگ قابل تغییر نیست. این مسئله باید به طور دائمی بررسی شود تا نه تنها تغییرات احتمالی و قابل پیش بینی آب و هوا بلکه تغییرات در زمینه های اجتماعی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. تیم پژوهشی CIRAD با هدف بهبود مدیریت این آفت با در نظر گرفت جنبه های بسیار آن و در نظر گرفتن آن به عنوان یک سیستم سازگار شوده پیچیده کار خود بر روی ملخ صحرایی ادامه می دهند.

مترجم: بهاران پدرام

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: