آرشیو نظرسنجی
مهم ترین اولویت راهکارهای توسعه کشاورزی ایران در دوران پس از تحریم را چه می دانید؟
تسهیل گری دولت برای حضور پررنگ بخش خصوصی و تشکل ها در مذاکرات بین المللی
35.66%
ایجاد امنیت سرمایه گذاری خارجی و اصلاح مقررات مالی و تجارت
27.97%
تربیت کارشناسان خبره یا تکنسین های فنی ماهر در کشاورزی
19.23%
مشارکت با برندهای خوش نام جهانی برای صادرات محصولات و صنایع غذایی ایران
17.13%

آخرین اخبار