آرشیو نظرسنجی
با توجه به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در زمینه اجرای مصوبه سال 92 هیات وزیران آیا اجرای طرح تنفس جنگل ها بدون حمایت مالی دولت امکان پذیر است؟
بله
9.74%
خیر؛ با توجه به وضعیت تخصیص بودجه، منابع دولتی قابل اتکا نیست
36.68%
اجرای طرح تنفس باید متکی بر درآمدهای حاصل از خود جنگل باشد
11.46%
اجرای طرح تنفس در کل اشتباه است
42.12%

آخرین اخبار