ایانا

محصولات کشاورزی
نام
تاریخ
میانگین قیمت
جوجه یک‌روزه گوشتی
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۹۷۸۱ ریال
جوجه یک‌روزه تخم‌گذار
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۳۳۰۰۰ ریال
تخم‌مرغ
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۳۳۲۰۵ ریال
مرغ زنده
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۴۸۷۵۰ ریال
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۷۱۰۸۵ ریال
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۴۸۵۰۰ ریال
جوجه یک‌روزه بوقلمون
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۲۰۰۰۰ ریال
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۰۶۰۰۰ ریال
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۴۷۵۰۰ ریال
دام زنده
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۴۴۸۷۵ ریال
دام کشتار
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۳۰۶۶۶۷ ریال
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۲۳۵۴۰۰ ریال
آخرین اخبار