ایانا

محصولات کشاورزی
نام
تاریخ
میانگین قیمت
جوجه یک‌روزه گوشتی
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۱۹۹۱۷ ریال
جوجه یک‌روزه تخم‌گذار
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۳۳۰۰۰ ریال
تخم‌مرغ
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۲۸۴۳۸ ریال
مرغ زنده
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۴۵۰۹۶ ریال
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۶۶۲۰۷ ریال
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۴۹۱۴۳ ریال
جوجه یک‌روزه بوقلمون
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۱۲۰۰۰۰ ریال
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۱۰۵۵۰۰ ریال
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۱۴۱۰۰۰ ریال
دام زنده
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۱۳۵۴۵۸ ریال
دام کشتار
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۲۸۴۲۰۸ ریال
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
۲۱۴۴۵۰ ریال
آخرین اخبار