ایانا

محصولات کشاورزی
نام
تاریخ
میانگین قیمت
جوجه یک‌روزه گوشتی
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۸۷۴۰ ریال
جوجه یک‌روزه تخم‌گذار
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۳۳۰۰۰ ریال
تخم‌مرغ
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۵۲۹۱۵ ریال
مرغ زنده
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۴۶۹۲۲ ریال
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۶۸۲۴۶ ریال
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۵۰۰۷۱ ریال
جوجه یک‌روزه بوقلمون
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۲۲۵۰۰ ریال
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۷۹۰۰۰ ریال
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۱۱۰۰۰ ریال
دام زنده
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۱۴۸۵۸۳ ریال
دام کشتار
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۳۱۲۷۰۸ ریال
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
۲۴۱۵۰۰ ریال
آخرین اخبار