ایانا

محصولات کشاورزی
نام
تاریخ
میانگین قیمت
جوجه یک‌روزه گوشتی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۸۳۹۰ ریال
جوجه یک‌روزه تخم‌گذار
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۳۰۰۰ ریال
تخم‌مرغ
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۵۱۰۲۷ ریال
مرغ زنده
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۴۸۲۷۸ ریال
مرغ کشتار
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۷۱۰۹۸ ریال
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۴۸۳۵۷ ریال
جوجه یک‌روزه بوقلمون
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۲۰۰۰۰ ریال
بوقلمون زنده
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۰۷۵۰۰ ریال
بوقلمون کشتار
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۴۷۵۰۰ ریال
دام زنده
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۳۳۲۹۲ ریال
دام کشتار
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۸۳۳۳۳ ریال
گوشت منجمد
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۱۱۵۵۰ ریال