ایانا

محصولات کشاورزی
نام
تاریخ
میانگین قیمت
جوجه یک‌روزه گوشتی
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۱۹۳۷۵ ریال
جوجه یک‌روزه تخم‌گذار
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۳۳۰۰۰ ریال
تخم‌مرغ
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۴۰۰۹۸ ریال
مرغ زنده
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۵۱۶۶۰ ریال
مرغ کشتار
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۷۵۰۳۵ ریال
گوشت مرغ مادر
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۵۹۰۷۱ ریال
جوجه یک‌روزه بوقلمون
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۱۳۰۰۰۰ ریال
بوقلمون زنده
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۹۱۰۰۰ ریال
بوقلمون کشتار
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۱۲۲۵۰۰ ریال
دام زنده
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۱۵۲۲۵۰ ریال
دام کشتار
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۳۲۵۵۴۲ ریال
گوشت منجمد
۱۳۹۶/۰۶/۲۲
۲۴۴۹۰۰ ریال
آخرین اخبار