ایانا

میوه و تره‌بار
نام
تاریخ
میانگین قیمت
آناناس طلایی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۸۵۰۰۰ ریال
سیب سبز
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۱۰۰۰ ریال
انواع سیب (شفیع‌آبادی، شمیرانی، مشکینی و...)
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۹۰۰۰ ریال
انواع گلابی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۵۱۰۰۰ ریال
انواع انگور بی‌دانه (سفید و قرمز)
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۵۲۰۰۰ ریال
سیب زرد لبنان
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۵۰۰۰ ریال
نارنگی یافا
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۲۰۰۰ ریال
انار
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۹۰۰۰ ریال
انار آبگیری
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۶۰۰۰ ریال
خیار گلخانه‌ای
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۸۵۰۰ ریال
زرشک تازه با ساقه و برگ
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۹۵۰۰۰ ریال
خربزه زرد و سبز گرمساری
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۷۰۰۰ ریال
ازگیل
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۶۱۰۰۰ ریال
زرشک تازه بدون ساقه و برگ
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۱۰۰۰۰ ریال
کیوی هایوارد
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۷۰۰۰ ریال
موز خوشه‌ای هندی سایز 7 تا 9 و موزهای دانه‌ای
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۴۰۰۰ ریال
موز خوشه‌ای اکوادوری و فیلیپینی سایز 4 تا 6
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴۴۰۰۰ ریال
انواع هندوانه
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۷۹۰۰ ریال
خرمالو شمالی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۷۰۰۰ ریال
نارنگی کینو
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۲۰۰۰ ریال
پرتقال تامسون شمال
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۸۵۰۰ ریال
لیموترش سنگی جنوب
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۸۴۰۰۰ ریال
زالزالک
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴۵۰۰۰ ریال
نارنگی انشو
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۰۰۰۰ ریال
نارگیل با پوست سریلانکا (هر عدد)
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴۲۰۰۰ ریال
نارنج
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۷۰۰۰ ریال
انواع خربزه (ملون، گالیا، آناناسی و...)
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۵۰۰۰ ریال
نارنگی پیچ
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۲۰۰۰ ریال
پرتقال رسمی جنوب
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۴۰۰۰ ریال
گریپ‌فروت
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۷۰۰۰ ریال
توت‌فرنگی گلخانه‌ای
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۹۵۰۰۰ ریال
زرشک تازه پاک‌شده (دان‌شده) بسته نیم‌کیلویی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۸۰۰۰۰ ریال
به
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴۱۰۰۰ ریال
پرتقال تامسون جنوب
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۸۰۰۰ ریال
لیموشیرین
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۶۵۰۰ ریال
نارگیل بدون پوست هندی (هر عدد)
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴۰۰۰۰ ریال
سیب قرمز لبنان
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۳۰۰۰ ریال
خیار رسمی کوتاه بذر اصفهان
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۲۷۵۰۰ ریال
انواع پرتقال
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۱۸۵۰۰ ریال
انگور شاهرودی و بجنوردی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۵۰۰۰ ریال
انگور مهری و سمرقندی
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۵۰۰۰ ریال
خرمالو دورشهری و... (کن، شیراز و شهریار)
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳۸۰۰۰ ریال