ایانا

میوه و تره‌بار
نام
تاریخ
میانگین قیمت
نارگیل با پوست سریلانکا (هر عدد)
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۴۰۰۰ ریال
آناناس جنگلی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۵۵۰۰۰ ریال
آناناس طلایی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۸۶۰۰۰ ریال
پرتقال بیروتی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۸۰۰۰ ریال
انار آبگیری
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۹۰۰۰ ریال
گریپ‌فروت توسرخ
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۲۰۰۰ ریال
انار
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۴۰۰۰ ریال
طالبی و گرمک
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۹۰۰۰ ریال
خیار گلخانه‌ای ممتاز
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۴۰۰۰ ریال
پرتقال والنسیا
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۵۰۰۰ ریال
پرتقال تامسون جنوب
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۴۴۰۰۰ ریال
موز خوشه‌ای هندی و فیلیپینی سایز 7 تا 9
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۶۵۰۰ ریال
موز خوشه‌ای اکوادوری و فیلیپینی سایز 4 تا 6
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۴۶۵۰۰ ریال
انواع هندوانه
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۹۰۰۰ ریال
گریپ‌فروت توسفید
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۹۰۰۰ ریال
انواع سیب
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۱۰۰۰ ریال
کیوی هایوارد
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۴۰۰۰۰ ریال
به
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۴۷۰۰۰ ریال
پرتقال سانگین
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۰۰۰۰ ریال
بالنگ
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۵۰۰۰ ریال
خربزه ملون
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۹۰۰۰ ریال
انار ممتاز
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۴۴۰۰۰ ریال
انگور شاهرودی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۸۰۰۰ ریال
پرتقال آبگیری
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۶۰۰۰ ریال
انواع نارنگی جنوب
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۴۲۰۰۰ ریال
کیوی دوقلو
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۵۰۰۰ ریال
پرتقال رسمی جنوب
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۱۰۰۰ ریال
سیب قرمز لبنان
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۱۰۰۰ ریال
انواع لیموترش
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۵۵۰۰۰ ریال
لیموشیرین
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۱۰۰۰ ریال
سیب زرد لبنان
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳۱۰۰۰ ریال
توت‌فرنگی بسته‌بندی
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۸۵۰۰۰ ریال
پرتقال تامسون شمال
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۱۵۰۰۰ ریال
نارگیل بدون پوست هندی (هر عدد)
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲۶۰۰۰ ریال