ایانا

بورس
نام
تاریخ
میانگین قیمت
روغن خام کلزا
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۳۶۵۰۰ ریال
گندم دروم
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۹۴۱۴ ریال
شکر سفید
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۲۷۲۲۰ ریال
ذرت دانه‌ای (ماده 33)
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۹۰۹۹ ریال
گندم خوراکی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۹۱۴۹ ریال
جوجه یکروزه گوشتی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۶۵۰۰ ریال
روغن خام سویا
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۳۳۰۰۰ ریال
روغن خام آفتابگردان
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۳۲۵۰۶ ریال
آخرین اخبار