چرا در پنجاه سال گذشته ، رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثابت مانده است؟
علل توسعه‌نیافتگی کشاورزی ایران در میزگردی با حضور حسین راغفر، احسان سلطانی و محمدحسین حسنی

چرا در پنجاه سال گذشته ، رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثابت مانده است؟

اشاره: جایگاه کشاورزی در نقشه راه توسعه پایدار جمهوری اسلامی کجاست و این جایگاه در اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه می‌تواند نقش ایفا کند؟ گفته شده که بخش کشاورزی بیشترین درصد آب کشور را مصرف می‌کند و یک‌چهارم نیروی اشتغال کشور را در خود مشغول به کار کرده است. با این همه چرا مزیت‌های اقتصادی این بخش تا این اندازه پایین است و در عوض بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مستغلات و خدمات می‌رود؟ برای پاسخ به پرسش‌های خود میزگردی با حضور...
امید به محیط زیست کشور بعد از 1405/ تا اطلاع ثانوی حال محیط زیست خوب نیست
گفت‌وگو با صدیقه کلیج، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران؛

امید به محیط زیست کشور بعد از 1405/ تا اطلاع ثانوی حال محیط زیست خوب نیست

ایران در شاخص عملکرد محیط زیست با امتیاز 51.8 که از میانگین گروه خود نیز کمتر است وضعیت مطلوبی ندارد، اما با تلاش جدی در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست طی 10 سال آینده (1405) می‌توان به وضعیت محیط زیست ایران امیدوار بود، ولی برخی کارشناسان معتقدند که بودجه سازمان محیط زیست معلوم نیست بتواند چنین هدفی را محقق کند.
نبرد نوکیسه‌های نفتی با روستا و کشاورزی دانش‌بنیان
رانت نفت و تأثیر آن بر کشاورزی ایران در گفت‌وگو با غلامحسین حسن‌تاش

نبرد نوکیسه‌های نفتی با روستا و کشاورزی دانش‌بنیان

شاه و احمدی‌نژاد؛ این دو دولتمرد در زمان ریاست خود بر کشور با درآمدهای بادآورده نفت و تزریق آن به اقتصاد و جامعه، بزرگ‌ترین خسارات را بر منافع ملی وارد کردند. کشاورزی و صنعت خسارات شدیدی متحمل شدند و سود حاصل از درآمد نفت، به جای تقویت بنیان‌های تولید کشاورزی و صنایع مربوط به فرآوری مواد خام در این حوزه، به تقویت نیروهای نوکیسه و صف‌بندی‌های جدید منجر شد. با گذشت زمان روستاهای زیادی نابود شدند .این صف‌بندی‌ها در دوره حاکمیت دولت نهم و دهم در سال‌های 84 تا 92 چه شرایطی را بر کشور تحمیل کرده است؟ و آینده توسعه پایدار دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی و صنایع مربوط به آن به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟
  •  
  •