معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل خبر داد:

افزایش تولید دانه‌های روغنی در استان اردبیل

رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی:

واگیری تب کریمه کنگو شبیه آنفلوآنزا نیست

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و انتقال فناوری:

تنها پنج درصد تحقیقات، تجاری‌سازی شده است

قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خبر داد:

کمبود صنایع تبدیلی در بزرگ‌ترین استان تولیدکننده سیب‌زمینی