حضور زنان افغانی برای بازدید از بخش کشاورزی ایران

یک میلیون بهره‌بردار زن روستایی در بخش کشاورزی وجود دارد

معاون سازمان دامپزشکی کشور خبر داد:

افزایش حساسیت سازمان دامپزشکی برای واردات گوشت

توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ استانی شد؛

شناسنامه‌دار کردن تمامی محصولات کشاورزی کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد:

کمبود کارشناس کشاورزی در شعب بانک کشاورزی

مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیلات:

گوشت چرخ‌کرده ماهی به بازار آمد

مدیرکل دفتر محصولات استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:

افزایش تولید پایدار حبوبات در صورت ملی شدن طرح