معاون وزیر جهاد کشاورزی به ایانا خبر داد:

کاهش مصرف کود و سم معیار انتخاب نمونه‌های کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

به‌زودی کشاورزان صاحب کارت الکترونیکی می‌شوند

معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به ایانا خبر داد:

افزایش طرح‌های حمایتی بخش کشاورزی در فاز دوم هدفمندی

مدیر آب و خاک و امور فنی - مهندسی جهاد کشاورزی کردستان:

افتتاح 382 پروژه آب و خاک در هفته جهاد کشاورزی