برچسب ها - بنی اسدی
برچسب: بنی اسدی
جهاد کشاورزی استان اصفهان کیوان بنی اسدی در ارتباط با...
کد خبر: ۴۹۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان کیوان بنی اسدی افزود متاسفانه...
کد خبر: ۴۵۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸


بنی اسدی افزود کار تحویل گیری ذرت از بیستم آذرماه... استان ها ارسال شده است بنی اسدی در ادامه بیان...
کد خبر: ۴۲۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بنی اسدی...
کد خبر: ۴۱۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴


آبادی و ندا بنی اسدی در پژوهشی با عنوان مؤلفه...
آبادی و ندا بنی اسدی در پژوهشی با عنوان مؤلفه...
کد خبر: ۳۹۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


کارشناس دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد:
جهاد کشاورزی استان اصفهان بنی اسدی با بیان این مطلب... در شهرستان های نایین و اردستان است بنی اسدی گفت...
کد خبر: ۳۹۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


حسنی زینب و روژان غلوری و زینب بنی اسدی زن...
کد خبر: ۳۸۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان:
همچنین مهدی بنی اسدی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمان... در سامانه به ثبت رسانند بنی اسدی افزود کشاورزان می...
کد خبر: ۳۳۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶


مدير پشتيباني امور دام استان کرمان خبر داد:
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان مهدی بنی اسدی مدیر...
کد خبر: ۳۲۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶


کرده است محمد بنی اسدی عنوان کرد مهم ترین علت... جوابگوی کشاورزان در برابر آفات و بیماری ها نیست بنی... اسدی تنها راه مبارزه با این آفت را هرس تمام...
کد خبر: ۳۱۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴


آخرین اخبار