برچسب ها - رسانه در روستا
برچسب: رسانه در روستا
دسترسی روستاییان به وسایل ارتباط جمعی در گفت‌وگو با دکتر قرایی‌مقدم
رواج یافته که کوچک ترین اتفاق در سراسر کشور از... در بستر فضای مجازی باعث شده تا مردم به صورت... شبکه ای واحد درآیند و با دسترسی به گوشی های... هوشمند خود به گزارشگری کوچک در این شبکه گسترده ارتباطی...
اتفاق در سراسر کشور از چشم مردم دور پنهان نمی... ماند تبادل اخبار و اطلاعات در بستر فضای مجازی سبب... شده تا مردم به صورت شبکه ای واحد درآیند و... در این شبکه گسترده ارتباطی تبدیل شوند به همین ترتیب...
کد خبر: ۴۴۶۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶