برچسب ها - فاطمه پاسبان
برچسب: فاطمه پاسبان
فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق تغییر اقلیم به دلیل تأثیر...
کد خبر: ۵۰۸۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹


فاطمه پاسبان...
فاطمه پاسبان عضو هیات علمی موسسه پژوهشی و برنامه ریزی...
کد خبر: ۵۰۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق تغییر اقلیم به عنوان یکی...
کد خبر: ۵۰۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


فاطمه پاسبان...
فاطمه پاسبانعضو هیأت علمی پژوهشی مؤسسه برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی...
کد خبر: ۵۰۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


فاطمه پاسبان...
دکتر فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی در تاریخ زراعت ایران گندم...
کد خبر: ۴۸۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۸


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق تأمین مالی کشاورزی پایدار در...
کد خبر: ۴۸۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


الگوی کشت در گفت‌وگو با فاطمه پاسبان، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
برنامه ای کاربردی وارد عمل شوند دکتر فاطمه پاسبان عضو...
کد خبر: ۴۸۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


فاطمه پاسبان...
فاطمه پاسبان تأمین مالی کشاورزی پایدار بخش کشاورزی با رویکرد...
کد خبر: ۴۷۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق تأمین مالی خرد یکی از...
کد خبر: ۴۷۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق سازمان های غیردولتی یا سازمان...
کد خبر: ۴۷۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


فاطمه پاسبان...
دکتر فاطمه پاسبان عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه...
کد خبر: ۴۶۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


فاطمه پاسبان-کارشناس کشاورزی شرق در شماره های پیشین اشاره شد...
کد خبر: ۴۶۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق سرمایه به عنوان یکی از...
کد خبر: ۴۵۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰


فاطمه پاسبان ...
فاطمه پاسبان عضو هیأت علمی پژوهشی مؤسسه برنامه ریزی اقتصاد...
کد خبر: ۴۵۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق بخش کشاورزی نیاز به سرمایه...
کد خبر: ۴۴۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق کوچک بودن اراضی زیر کشت...
کد خبر: ۴۴۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق کوچک بودن اراضی زیر کشت...
کد خبر: ۴۴۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


فاطمه ایرانی کرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان/ احمد افروز دانشگاه... دانشگاه علامه طباطبائی/ فاطمه بزازان دانشگاه الزهرا/ صادق بختیاری دانشگاه... بوستانی بانک مرکزی/ رسول بیدرام دانشگاه هنر اصفهان/ ابوالفضل پاسبانی... اهواز/ حجت پارسا دانشگاه خلیج فارس بوشهر/ فاطمه پاسبان پژوهشکده...
کد خبر: ۴۳۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی شرق / در بخش زراعت در...
کد خبر: ۴۳۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶


توسعه کشاورزی دکتر فاطمه پاسبان - دکتری علوم اقتصادی و...
کد خبر: ۴۳۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰