برچسب ها - نمونه زیستی
برچسب: نمونه زیستی
رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور خبر داد:
و حفاظت از تنوع زیستی برای کنترل و مبارزه با... آفات گفت مجموعه تنوع زیستی در مؤسسه در شش بخش... و 300 هزار نمونه زنده و غیرزنده بزرگ ترین ذخایر...
و حفاظت از تنوع زیستی برای کنترل و مبارزه با... آفات گفت مجموعه تنوع زیستی در مؤسسه در شش بخش... و 300 هزار نمونه زنده و غیرزنده بزرگ ترین ذخایر... خبری با اشاره به نگهداری و حفاظت از تنوع زیستی...
کد خبر: ۴۶۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶