برچسب ها - یتیمان
برچسب: یتیمان
روحانی در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی:
رییس جمهور یا وزیر را شما از مال بچه یتیمان...
کد خبر: ۴۸۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


از یتیمان ایدز منشأ خدمات بسیاری است بنا بر این...
کد خبر: ۴۶۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


اعتقاد دارند که باید به نیازمندان یا یتیمان یاری کنند...
کد خبر: ۳۳۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶


طریق برای یتیمان و تهیدستان خوراکی فراهم سازند دراین روز...
کد خبر: ۸۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۸/۰۲